2024-06-07

Meddelande från Hanna Byström, ordförande för SfS och Hanna Möllås, auktorisationskommittén (NACSAC):

Efter flera års diskussioner och meningsskiljaktigheter är vi nu otroligt glada över att kunna presentera en gemensam hållning mellan alla NACS-länderna för det fortsatta auktorisationsarbetet. Hanna Byström, ordförande i SfS, och Hanna Möllås, ordförande i NACSAC och ledamot i den svenska auktorisationskommittén, deltog i april 2024 i en workshop där representanter från alla nationella styrelser och auktorisationskommittéer möttes för att diskutera framtidens auktorisationsarbete. Det gamla systemet erbjöd fyra auktorisationer, två kliniska och två pedagogiska. Vi beslöt att reducera dessa till två:

 • Clinical Sexologist
 • Educational Sexologist

En sammanfattning av de olika kriterierna som krävs för de olika auktorisationerna samt en beskrivning av tidsplan för hur detta ska implementeras finns här. NACS har också formulerat ett informationsbrev till alla medlemmarna som du hittar här. Vid NACS-mötet i Tampere, Finland kommer NACSAC jobba med detaljerna kring nya diplom och ansökningshandlingar. Detta kommer presentas på NACS årsmöte. På grund av förändringarna kommer vi inte ta emot nya ansökningar den 15 oktober (2024) som vi brukar. Istället kommer nästa ansökningsdatum vara 28 februari 2025. Dessa ansökningar kommer hanteras under våren 2025.

De tidigare auktorisationerna och titlarna gäller fortsättningsvis för de som innehar dessa. Men om någon som har en existerande auktorisation önskar de nya titlarna går det bra att ansöka om detta redan nu. Förfarandet kräver ingen ny ansökan, men du betalar 100 Euro till SfS. Därefter skriver du ett mail till auktorisation@svensksexologi.se och vidimerar att du uppfyller de ”nya” kriterierna. Återkoppla gärna till oss om du har frågor! Vi svarar så fort vi kan, men glöm inte att auktorisationsarbetet sker helt på ideell basis och tar mycket tid i anspråk, så ibland kan svaren dröja.  När ni fått mail om att ni är godkända kan ni börja använda de nya titlarna. Diplom för detta kommer skapas i Finland och sändas ut. På de nya diplomen kommer grundprofessionen skrivas ut, för att understryka att vi sexologer kommer från olika bakgrunder och arbetar i en tvärprofessionell mångfald. 

Vi hoppas att ni har tålamod med att denna övergångsperiod från det gamla till det nya systemet kan ta lite tid och skapa förvirring till en början. Men vi är övertygade om att vi äntligen funnit en väg framåt för det nordiska samarbetet som kommer gagna sexologin! 

2024-03-22

Nu har vi precis avslutat vår andra nationella sexologiska konferens! Vår förhoppning är att våra medlemmar känner sig inspirerade och att fler är nyfikna på att bli auktoriserade. 3-5 maj kommer det finnas möjlighet till en ny SAR-grundkurs. Kursen kommer att vara på Valjevikens Folkhögskola i Sölvesborg. 

SSA (Sexual self assesment) och SAR (Sexual attitude reassesment) handlar om att dels utvärdera sig själv sexuellt, dels möjliggöra omformulering av attityder och normer kring sexualitet. Liknande kurser kan genomföras på olika sätt, de kurser som SfS erbjuder genomförs genom att deltagarna tillsammans på olika sätt blir exponerade för sexuellt material som sedan diskuteras i mindre grupper utifrån de individuella erfarenheter som görs.

För att söka auktorisationer via SfS krävs SAR/SSA. Kurs 1 på 25 timmar, fokuserar på de egna attityderna kring sexualitet, medan kurs 2 på 23 timmar, har lite mer fokus på det kliniska mötet med patienter. Då kurserna baseras på att deltagarna inte ska kunna ”förbereda” sig, ges ingen vidare information om vilka ämnen som kan komma att tas upp. Du ska bara komma och låta dig möta dig själv, dina värderingar och våga vara öppen för att omformulera både värderingar och åsikter. Just detta gör att många ka uppleva att kurserna tar mycket energi, men många har också erfarenheten av att i längden bli hjälpt av dem i sitt sexologiska arbete.

Pris: 9000 kr

Anmälningslänk

2024-02-29

Sedan årsskiftet har NACSAC börjat använda ett nytt ansökningsformulär vid auktorisation av sexologiska rådgivare och kliniska sexologer. Du hittar formuläret här på vår hemsida (svensksexologi.se/sok-auktorisation/).

Under flera år har det pågått diskussioner i NACSAC kring kriterier för auktorisationerna. I april i år kommer representanter för de nationella styrelserna och auktorisationsgrupperna att mötas i Köpenhamn för att samtala kring hur auktorisationssamarbetet ska fortskrida.

2024-01-31

SfS välkomnar till sin andra nationella konferens! Nu är programmet färdigt och anmälan är öppen:

Länk till anmälan Nationell konferens

Helt Program Konferens 2024

Sexologi i praktiken -Nationell konferens om sexologiska frågeställningar

Plats: Hotell Högland, Nässjö 21 – 22 mars, 2024

Pris: Medlem i SfS, 2500 kr, icke-medlem, 2900 kr. Boende bokas separat.
Anmälan senast 2024-03-03, begränsat antal platser, först till kvarn gäller

Program torsdag 21 mars

Kl. 11.00-12.00: Incheck och lunch
Kl. 12.00-12.30: Välkomnande och inledning, Hanna Byström och Justina Berglind
Kl. 1230-1330: Att arbeta med psykisk ohälsa är att arbeta med sexuell hälsa, Alexis Gainza Solenzal
Kl. 1330-1345: Paus
Kl. 13.45-15.00: Vad kan vara läkande efter sexuella trauman? Att arbeta med sexualitet och sexuella problem efter trauma individuellt och i grupp, Izabella Klüft
Kl. 15.00-15.45: Fika
Kl. 15.45-17.00: Minoritetsstress och minoritetsglädje hos Hbtqi-personer, Theodor Meijas Nihlén
Kl. 17.00-17.15: Paus
Kl. 17.15-18.15: Att medicinskt transitionera på egen hand, vad hände egentligen? Adrian Glamocak
Kl. 18.15-19.30: Mingel
Kl. 19.30: Middag

Program fredag 22 mars

Kl. 09.00-09.15: Presentation av dagen, Hanna Byström och Justina Berglind
Kl. 09.15-10.30: Lust och olust – hur kan vi förstå behandla sexuell lustproblematik? Men, sexualitet och vanliga sexuella problem, Malin Drevstam
Kl. 10.30-11.15: Fika
Kl. 11.15-12.00: Fallpresentation och handledning, Malin Drevstam
Kl. 12.00-13.00: Sexologiforum, Hanna Byström och Justina Berglind
Kl. 13.00: Lättare lunch att ta med

Varmt välkomna, vi hoppas vi ses i Nässjö igen!

2023-11-02

Det finns mycket att se fram emot när det gäller sexologi under våren 2024. SfS arrangerar återigen nationell konferens i Nässjö, denna gång 21-22 mars. Mer information om tema och anmälning kommer längre fram.

3-5 maj kommer det också finnas möjlighet till en ny SAR-grundkurs. Kursen kommer att vara på Valjevikens Folkhögskola i Sölvesborg. 

SSA (Sexual self assesment) och SAR (Sexual attitude reassesment) handlar om att dels utvärdera sig själv sexuellt, dels möjliggöra omformulering av attityder och normer kring sexualitet. Liknande kurser kan genomföras på olika sätt, de kurser som SfS erbjuder genomförs genom att deltagarna tillsammans på olika sätt blir exponerade för sexuellt material som sedan diskuteras i mindre grupper utifrån de individuella erfarenheter som görs.

För att söka auktorisationer via SfS krävs SAR/SSA. Kurs 1 på 25 timmar, fokuserar på de egna attityderna kring sexualitet, medan kurs 2 på 23 timmar, har lite mer fokus på det kliniska mötet med patienter. Då kurserna baseras på att deltagarna inte ska kunna ”förbereda” sig, ges ingen vidare information om vilka ämnen som kan komma att tas upp. Du ska bara komma och låta dig möta dig själv, dina värderingar och våga vara öppen för att omformulera både värderingar och åsikter. Just detta gör att många ka uppleva att kurserna tar mycket energi, men många har också erfarenheten av att i längden bli hjälpt av dem i sitt sexologiska arbete.

Pris: 9000 kr

Anmälningslänk

2023-10-02

Nu har NACS i Oslo gått av stapeln och vi har hela sex nya ackrediterade medlemmar. Stort grattis till:

Torbjörn Skoglund Nyberg, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning
Kim Wallgren, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning
Annette Mörk, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning
Eva Mossberg, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning
Erika Ahlgren, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning
Dubravka Ida Gladoic Håkansson, auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete (tidigare redan ackrediterad specialist i klinisk sexologi)

Nu finns deras information med på listan över ackrediterade specialister: länk till listan.

En mer noggrann rapport från NACS kommer med i nästkommande nyhetsbrev.

2023-09-02

Nu är anmälan för nästa SAR-kurs äntligen öppen, denna omgång går av stapeln på Hotell Högland i Nässjö 20-22 oktober. Observera att sista anmälningsdag är 18 september.

SSA (Sexual self assesment) och SAR (Sexual attitude reassesment) handlar om att dels utvärdera sig själv sexuellt, dels möjliggöra omformulering av attityder och normer kring sexualitet. Liknande kurser kan genomföras på olika sätt, de kurser som SfS erbjuder genomförs genom att deltagarna tillsammans på olika sätt blir exponerade för sexuellt material som sedan diskuteras i mindre grupper utifrån de individuella erfarenheter som görs.

För att söka auktorisationer via SfS krävs SAR/SSA. Kurs 1 på 25 timmar, fokuserar på de egna attityderna kring sexualitet, medan kurs 2 på 23 timmar, har lite mer fokus på det kliniska mötet med patienter. Då kurserna baseras på att deltagarna inte ska kunna ”förbereda” sig, ges ingen vidare information om vilka ämnen som kan komma att tas upp. Du ska bara komma och låta dig möta dig själv, dina värderingar och våga vara öppen för att omformulera både värderingar och åsikter. Just detta gör att många ka uppleva att kurserna tar mycket energi, men många har också erfarenheten av att i längden bli hjälpt av dem i sitt sexologiska arbete.

Kursavgift 9000 kr

Du anmäler på länken här: ANMÄLAN

2023-08-28

NACS i Oslo närmar sig med stormsteg och precis som varje år kommer NACS styrelse att hålla General Assembly. Denna gång blir det lördag 30/9 kl 16:30-18:30. Här hittar du dagordning: Formell inbjudan GA NACS 2023

Hoppas vi ses i Oslo!

2023-05-11

Uppdatering SfS årsmöte 2023!

Nu i måndags (8/5) hade SfS årsmöte i Malmö. 14 personer deltog på plats och runt 15 personer var med digitalt.

Efter hela 6 år i SfS tjänst fick vi tacka av Ingela Steij Stålbrand, vars mandatperiod som styrelseledamot gick ut i år. Eftersom styrelsen varit en person övertalig under flera år har vi beslutat att inte göra något nyval in till styrelsen. Vad gäller andra kommittéer så avgår också Julia Linde från sin post i Etiska kommittén. Stort tack för ert engagemang!

Däremot har vi välkomnat en del nya medlemmar som kommer att bidra till SfS arbete. Jack Lukkerz kommer att ingå i NACS-AC/NACS-ES, Pia Jonasson ingår numera i Etiska kommittén och Matilda Ebbesson har ställt upp som ny revisorssuppleant. Ni kan se hela styrelsen samt arbetsgrupper och utskott här.

Under mötet röstades också två hedersmedlemmar fram. Maria-Carola Bure hedras postumt och en av SfS riktiga historiebärare, neurolog och sexolog Axel Brattberg är numera också uppmärksammad för sin gärning.

Tack till alla som deltog, nu ser vi fram emot att fortsätta bidra under ett år som redan hunnit bli otroligt händelserikt vad gäller sexologi!

2023-03-27

Hej alla medlemmar!
 
Som ni kanske vet har vi stött och blött hur vi alla i det nordiska samarbetet + Estland ska organisera oss. Det har varit ett arbete som har tagit flera år men som nu har landat i att gå tillbaka till att vara ett nätverk (istället för en organisation som man måste registrera i ett av länderna, betala medlemsavgift till mm.).
 
För att göra detta beslut formellt behövdes ett extrainsatt General Assembly-möte, som kommer att ske den 27 april kl 19. Då kommer vi från Sverige rösta ja till det, och även ta ställning till de stadgar som skrivits fram. Om man vill får man vara med!
 
Handlingarna till mötet hittar ni på följande länkar: Agenda och  Förslag till stadgar
 
Länken till Zoom-mötet hittar ni längre ner.
 
Har ni frågor? Maila i så fall till oss på föreningen på info@svensksexologi.se
 
Allt gott, styrelsen i Sfs
 
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 834 2939 0560
Passcode: 269206

2023-03-14

Anmälan till NACS 2023 i Oslo är nu öppen. Boka till ”early bird” senast 30 april. Du hittar mer information om priser, bokning och preliminärt program här

2023-02-20

Livet: lust, lidande och längtan – En nationell konferens om sexologiska frågeställningar

20-21 april arrangerar SfS sin första nationella konferens. Nu är anmälan öppen, begränsade platser, boka redan idag för att säkra din plats!

Anmäl dig här

Program: Livet: Lust, lidande och längtan

Vi ses i Nässjö!

2023-02-17

Under förra helgen träffades styrelsen för SfS samt representanter från SfS olika arbetsgrupper i Nässjö för 2023 års planeringsarbete. Huvudfokus för arbetshelgen var den kommande nationella konferensen som äger rum i just Nässjö 20-21 april. Förhoppningsvis blir detta ett återkommande evenemang. Årets konferens har fått namnet ”Livet: Lust, lidande & längtan”. Programmet ser mycket lovande ut med föreläsare som kommer att prata om bland annat filosofiska perspektiv på sexualitet, vulvasmärta, sexhjälpmedel och andrologi.

Inbjudan kommer snart skickas ut till medlemmar och andra möjliga intressenter. Konferensen kommer att vara öppen för både medlemmar och icke-medlemmar men medlemmar i SfS får ett förmånligare pris.

Påminnelse: Har du glömt att betala in din medlemsavgift för 2023? Betalande medlemmar erbjuds medlemspris på den nationella konferensen samt andra event organiserade av SfS. Medlemskap är också ett av kraven för att kunna söka de olika auktorisationerna. Fakturan hittar du här. Det går också bra att betala in avgiften på vårt nya swish-nr 123 286 60 28.

2022-09-19

Maria Carola-Bure 

Som vi tidigare meddelat i vårt nyhetsbrev har Maria Carola-Bure gått bort. Hon har lämnat oss med stor sorg och saknad. Maria var under lång tid varit tongivande i Svensk Förening för Sexologi, dels som ansvarig för ekonomin samt i sitt engagemang för auktoriseringen av sexologiska handledare. Hon utarbetade även SAR-kurser för föreningens räkning och presenterade det som representant för SfS på WAS i Mexico 2019.

Maria hade en lång och gedigen karriär bakom sig som psykolog, psykoterapeut, handledare, gruppterapeut och auktoriserad specialist i klinisk sexologi. Men förutom hennes suveräna kompetens, minns vi henne med en stor portion humor och glädje! Det finns få personer som har gjort samma avtryck som Maria för Svensk Förening för Sexologi och vi är många som kommer att sakna hennes självklara närvaro.

De som haft pågående handledning hos Maria som del i att så småningom söka auktorisation uppmanas att i möjligaste mån räkna samman handledningstimmar genom exempelvis fakturor eller genom att be eventuella gruppdeltagare från handledningsgrupper intyga er närvaro. Skriv ett eget intyg där ni tar med antal genomförda handledningstimmar, hur många som ingått i  grupphandledning samt att Maria varit handledare. Alla frågor kring detta ska enbart riktas till Svensk förening för sexologi.

2022-08-31

Snart är det dags för NACS-konferensen i Tartu, Estland! Anmälan är fortfarande öppen – och för er som inte kan vara på plats i Tartu kommer det finnas möjlighet att delta digitalt. Håll utkik på konferensens hemsida; https://sites.google.com/view/nacs-2022/home 

Inför NACS General Assembly kommer här också agendan för mötet
NACS GA Tartu 22 

Hoppas vi ses där!

/Styrelsen

2022-02-24

Vill du vara med i styrelsen?
Snart är det årsmöte i Svensk förening för sexologi (datum, tid och plats kommer inom kort). Vill du engagera dig? Om det finns intresse av att kandidera till någon post i styrelsen så är du välkommen att kontakta valberedningen!

Valberedningens kontaktuppgifter

2021-09-01

Snart är det dags för den årliga NACS-konferensen!
Och i år är den som bekant på Island. För program och annan information kolla in deras hemsida; NACS 2021 alt följ eventet på Facebook.

Inför NACS årsmöte kan ni ta del av handlingarna här:
NACS agenda iceland
NACS minutes 2020
NACS Statutes Finland

Hoppas vi träffar många av er där!

2021-06-10

Föreningen hade årsmöte den 7 maj via Zoom. Vi fick lyssna på en spännande föreläsning om svensk transhistoria och Lasse-Maja och det beslutades bland annat om;

 • att styrelsen fortsätter att ha 6 ledamöter tillsvidare
 • medlemmar till auktorisationskommittén och diplomeringskommittén. Välkommen Maria Carola-Bure respektive Dubravka Gladoic Håkansson! Redan nu kan du läsa mer om kontaktuppgifter till föreningens styrelse och utskott under respektive menylänk.

Tack till alla som deltog på årsmötet! Och ett stort tack till avgående medlem Pia Jonason från auktorisationskommittén och Jack Lukkerz ur diplomeringskommittén för er tid och engagemang i utskotten!

Lite mer information:

Årets NACS-konferens planeras i Reykjavik, Island 1 – 3 oktober 2021. På grund av rådande pandemi är det fortfarande oklart i vilken form den kommer att kunna arrangeras, men nuvarande planering är en fysisk konferens. Boka in den redan nu!

Vi vill också informera om att det just nu föreligger en diskussion inom NACS gällande kriterierna för auktorisation som specialist i klinisk sexologi. Svensk förening för sexologi har därför beslutat att pausa ansökningarna till just denna auktorisation – det gäller alltså inte för specialist i sexologisk rådgivning, sexologiskt hälso-och utbildningsarbete eller för specialist i sexologisk vetenskap.

Vår förhoppning är förstås att vi kan återuppta samarbetet inom NACS. Vi uppdaterar sidan löpande så håll utkik!

Och till sist, men inte minst, vill vi såklart gratulera dessa personer som blivit diplomerade sexualupplysare, auktoriserad handledare i klinisk sexologi samt auktoriserade sexologer sedan förra årsmötet. Stort grattis!

Diplomerad Sexualupplysare

 • Alma Olsson Widjaja
 • Felicia Sandin
 • Åsa Pettersson

Auktoriserad handledare i klinisk seoxlogi

 • Suzann Larsdotter

Specialist i klinisk sexologi (NACS)

 • Kerstin Falk Edwijn
 • Anna Carling
 • Trym Aarstad

Specialist i sexologisk rådgiving (NACS)

 • Ninni Stålhammar
 • Ann-Kristin Bokström
 • Marie Guiron

Specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete (NACS)

 • Hanna Byström

2020-10-21

Här kan ni ta del av årets NACS-konferens program, för både fredagen den 6 november samt för lördagen den 7 november. Under länken kan ni även hitta Zoom-länken samt lösenord för att delta. Länken kräver ingen registrering. Häng på låset! Det finns bara 500 platser till förfogande på länken! Vänligen kom ihåg att länken är till för bara er medlemmar!

2020-10-20

Inför NACS årsmöte

I år blir första gången NACS håller årsmöte enligt de nya stadgarna. Medlemmar kan delta på mötet, men i omröstningar – där Sfs har 4 mandat – är det endast Sfs representanter som för vår talan och röstar. I år är det vår ordförande Jack Lukkerz, NACS-representanten Luz Maria Diaz, ledamot Ingela Steij Stålbrand samt Hanna Möllås från auktorisationskommitten som är våra representanter på årsmötet.

Agendan för årsmötet ligger sedan tidigare på hemsidan, men finns även att hitta här. Det finns detaljer om NACS-styrelsens arbete under året, information kring kommittéer, budget mm. I agendan står det också att diskussioner förts om den nya danska organisationens (DSS) medlemskap i NACS. För att förtydliga vad det handlat om så menar NACS-styrelsen att de blev inröstade som en professionell organisation medan DSS vill och tycker att de röstades in som en nationell organisation i NACS på årsmötet i Göteborg.

Styrelsens förslag är att rösta i enlighet med vad NACS styrelse föreslår.

Har du frågor kring NACS årsmöte är du mer än välkommen att kontakta Luz Maria på luzmaria@svensksexologi.se 

Länk till årsmötet, som även det kommer att hållas via Zoom, kommer att skickas ut snart från Danmark. Vi uppdaterar så fort vi vet mer!

2020-10-11

NACS årliga konferens sker digitalt den 6-7.11 2020, via Zoom. Här kan ni ta del av årets program. Konferensen är kostnadsfri.

Årsmötet kommer även ske digitalt, och här kan ni ta del av årsmötets agenda samt protokoll från förra årets årsmöte som ägde rum i Göteborg.

Mer information kommer inom kort, har ni frågor kan ni kontakta oss på info@svensksexologi.se

2020-05-17

Föreningen hade årsmöte den 24 april via Zoom. Det beslutades bland annat om;

 • stadgeändringar för att motsvara representationen i den nordiska organisationen. De reviderade stadgarna finns publicerade här på hemsidan under rubriken ”För medlemmar”.
 • medlemmar till den nya styrelsen. Välkommen Jack Lukkerz, Malin Wiik-Norrman, Luz Maria Diaz, Malin Swartling och Torbjörn Skoglund Nyberg!
 • nya medlemmar till etiska kommittén och NACS-AC. Välkommen Jack till auktorisationskommittén samt Margit Leist Hagström, Julia Linde och Malin Swartling till den etiska kommittén! Redan nu kan du läsa mer om kontaktuppgifter till föreningens nya styrelse och utskott under respektive menylänk.

Uppdatering gällande NACS-konferensen 2020. Pga rådande omständigheter med Covid-19 blir det ingen gemensam EFS och NACS-konferens 2020. EFS kommer att ha en egen konferens i juni 2021. DACS kommer att anordna en mindre NACS-konferens den 6-8 november 2020 i Köpenhamn.

Tack till alla som deltog på årsmötet! Och ett extra stort tack till avgående styrelsemedlemmar Lennie Lindberg, Eva Öster och Gudrun Edholm för er tid och engagemang i styrelsen!

2020-01-19
Föreningen kommer hålla 2020 års årsmöte i Malmö fredagen den 24 april. Kallelse går ut till föreningens medlemmar i början av februari. Inför detta önskar valberedningen komma i kontakt med medlemmar som är intresserade av att engagera sig i föreningens styrelsearbete. Ta kontakt med valberedningen för ytterligare information om du vill ingå i styrelsearbetet.

2019-11-28
Nu finns en hemsida uppe för den gemensamma NACS- och EFS-konferensen 2020. Läs mer här.

NACS styrelse har också beslutat att NACS-konferensen 2021 kommer äga rum i Island.

2019-10-25
Du har väl inte missat att du som medlem kan ta del av referat från bevakningen av WAS-kongressen via vår slutna Facebookgrupp?

2019-09-21
NACS, Nordic Association for Clinical Sexology, har haft sitt årsmöte under NACS-konferensen i Göteborg. Här följer därför en kort sammanställning över besluten fattade under mötet. Stort tack för all svensk medverkan! 

 • NACS har beslutat om nya stadgar med en officiell inregistrering av organisationen. Organisationen kommer att betjäna hela Norden och Baltikum.
 • En ny medlemsorganisation (professionell organisation) har beviljats inträde: Dansk Sexologisk Selskab.
 • Hanna Byström har valts som Sveriges representant i NACS styrelse.
 • NACS-konferensen 2020 kommer äga rum i Aalborg, Danmark, tillsammans med EFS 23-26 november.
 • NACS-konferensen 2021 kommer äga rum i Estland eller Island.

2019-09-14
Nu finns programmet för NACS-konferensen att ladda ner på konferensens hemsida, www.nacs2019.org.

2019-08-22
SfS välkomnar alla medlemmar, utställare och gäster till den årliga NACS-konferensen som i år hålls i Göteborg. Har du inte anmält dig än? Det finns några konferensplatser kvar tillgängliga för sen registrering via www.nacs2019.org.

Under sommaren har listan över mottagningar att vända sig till som patient sökandes sexologisk kompetens reviderats och uppdaterats.

Styrelsen har beslutat att årsmötet för 2020 kommer att gå av stapeln i Malmö under eftermiddagen den 24 april.

2019-06-07
Föreningen gratulerar Amanda Lönnstig som diplomerats som sexualupplysare

Under perioden från 15 juni till 31 augusti kan mejlsvar från föreningens styrelse och arbetsutskott dröja på grund av semester. Arbetet inför NACS 2019 pågår under hela sommaren men med begränsad kapacitet.

2019-05-06
Svensk Förening för Sexologi har nu haft sitt årsmöte för 2019. Tack till alla deltagare!

2019-04-26
Nu tar programkommittén för NACS 2019 emot abstracts inför konferensen. Du hittar all information, liksom formulär för att skicka in ditt abstract, på konferensens hemsida.

2019-03-13
Föreningen gratulerar Åsa Enervik som diplomerats som sexualupplysare samt Dubravka G Håkansson som auktoriserats som handledare i sexologi.

2019-01-28
Registreringen till NACS 2019 har nu öppnat. Konferensen går av stapeln på Radisson Blu Scandinavia i Göteborg mellan den 20-22 september 2019 med förkonferens och förmöten som startar den 19 september.

På konferensens hemsida, www.nacs2019.org, kan du följa arbetet med planering inför konferensen. Du hittar också inom kort mer information om hur du kan skicka in abstracts samt förslag på hotell eller annat boende i Göteborg under konferensdagarna.

2018-12-18
Styrelse och arbetsutskott har nu ledigt över jul och nyår och svar på mejl och annan korrespondens kan därför komma att dröja till tidigast i mitten av januari. God jul och gott nytt år!

2018-12-13
Just nu arbetar valberedningen med att finna personer som vill arbeta aktivt i SfS styrelse. Inför nästa årsmöte söker vi någon som vill axla rollen som styrelsens ordförande. Är du sugen på det jätteroliga och viktiga uppdraget att arbeta i styrelsen? Kanske har du tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag och/eller kanske brinner du för vår förening och frågor inom de sexologiska fälten.

Hör av dig till annasofias@hotmail.com eller axel.brattberg@rehab.uu.se senast den 15 januari 2019.

2018-11-11
Föreningens årsmöte för 2019 kommer att äga rum i Göteborg den 3 maj. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer att kommuniceras i vanlig ordning till föreningens medlemmar med början efter årsskiftet.

2018-09-22
Styrelsen har förlängt dispensen för icke-auktoriserade handledare inför auktorisation. Handledning som genomgåtts före 2019-12-31 godkänns inför auktorisationsansökan även från handledare som inte är auktoriserad handledare i sexologi inom SfS eller annan NACS-organisation. Handledningen ska dock vara sexologiskt inriktad och handledaren ska ha sexologisk kompetens.

Lathunden för att ansöka om de kliniska auktorisationerna är nu uppdaterad.

2018-09-17
Denna vecka äger den 40:e NACS-konferensen rum i Åbo, Finland. Under konferensen håller också NACS sitt ordinarie årsmöte och ansökningar om specialistauktorisation från svenska medlemmar kommer att föredras för andra nordiska bedömare. Vi kommer att liverapportera från konferensen som en tjänst för de medlemmar som inte kan närvara, och du finner liverapporteringen via vår slutna Facebookgrupp för medlemmar.

2018-09-14
Svensk Förening för Sexologi välkomnar en definition av ”sexuell rehabilitering” framtagen av Balogh, Danemalm-Jägervall och Rasmusson enligt följande:

Sexuell rehabilitering innebär samordnade åtgärder för att främja att den enskilde återvinner bästa möjliga sexuella funktion och sexuellt välbefinnande, vid nedsättning/förlust av sexuell funktion eller sexuellt välbefinnande efter skada/sjukdom.

Sexuell rehabilitering är multidisciplinär och ska utgå från den enskildes behov genom tydliga målinriktade insatser. Den enskildes inflytande vid planering, genomförande och uppföljning ska beaktas och säkras.

2018-08-28
I samråd med NACS har SfS beslutat att stödja den europeiska konferens som planeras mellan NACS och EFS i Danmark år 2020. Då detta egentligen var det år då Sverige planerades för NACS-konferensen kommer vi byta år med Danmark och därmed arrangera NACS-konferensen i Göteborg redan nästa år, 2019. Preliminärt datum är 19-22 september.

Valberedningen söker intresserade som under konferensen vill vara volontärer som kan hjälpa till från och med nu och fram till och med och under NACS.
 
Eva Öster i styrelsen är kontaktperson och du är varmt välkommen med din anmälan till henne: eva@svensksexologi.se. 
 

2018-05-19
Nu finns en uppdaterad och detaljerad vägledning och lathund för dig som vill ansöka om specialistauktorisation. Du hittar den direkt på denna länk.

2018-05-02
Kontakt med styrelse och arbetsutskott kommer som vanligt vara högst begränsat under sommarmånaderna, mellan 1 juni och 31 augusti.

2018-05-01
Nu har anmälan till den 2018 års 40:e NACS-konferens i Åbo, Finland, öppnat. Sista datum för att få möjlighet till early-bird-avgift är 30 juni. Du hittar all information och registrering på www.nacs2018.com.

2018-04-13
SfS har nu haft sitt årsmöte för 2018. Vi tackar avgående styrelseledamöter Saga Alm Mårtensson, Stefan Balogh och Salar Shalmashi för ett fantastiskt arbete genom åren och välkomnar Hanna Byström, Gudrun Edholm och Susanne Karlsson till styrelsen.

Korta fakta från årsmötet:

 • Hanna Möllås är den svenska auktorisationskommitténs koordinator/ordförande.
 • Till årsmötet 2019 ska valberedningen föreslå medlemmar till ett arbetsutskott som ska arbeta med konferensplanering inför NACS 2020 i Göteborg. För detta syfte valde årsmötet att utöka valberedningen med en person för kommande år. Vill du engagera dig i konferensarbetet, kontakta valberedningen.
 • Nominering av eventuell hedersledamot till årsmötet 2019 ska ske i form av motion(er).
 • En proposition till årsmötet 2019 ska utarbetas avseende mandatperioder för SfS etiska kommitté.
 • En ny logotyp för föreningen presenterades.

2018-03-12
Inom kort träder EU:s nya dataskyddslagstiftning, GDPR, i kraft. Som medlem har du nu fått ett utskick med anvisningar för hur du accepterar vår användning av dina personuppgifter som medlem. Informationen är viktig och SfS behöver ditt godkännande.

2018-02-27
Nu finns ytterligare årsmöteshandlingar publicerade – länken hittar du i medlemsutskicket med kallelse till årsmöte.

2018-01-18
Idag har kallelse till årsmöte gått ut per mejl till samtliga medlemmar i föreningen. På länken i mejlet kan du läsa om all information inför årsmötet. Varmt välkomna!

2017-11-24
Nu kan du ladda ner faktura för medlemsavgift för 2018 på denna länk.

2017-10-14
En justering av arbetslivskravet inför NACS-auktorisation har godkänts i enlighet med önskemål från bland annat Svensk Förening för Sexologi. Istället för att arbetslivserfarenhet endast räknas de senaste två åren, så räknas nu detta på de senaste fem åren. Blanketter och kriterier har uppdaterats under auktorisationsinformationen på hemsidan.

2017-10-13
Nu börjar NACS 2017 i Trondheim, Norge! Du vet väl att du som medlem kan följa liverapportering från hela konferensen i vår medlemsgrupp på Facebook?

2017-10-08
Nu kan du söka diplomering som sexualupplysare (SfS). Anvisningar och blanketter finns samlade på denna sida. Vill du istället söka auktorisation som sexologisk rådgivare eller klinisk sexolog? Då använder du materialet på denna sida.

2017-10-02
Nu finns all information om ansökan om diplomering som sexualupplysare (SfS) sammanställd på denna sida.

Vi kommer börja ta emot ansökningar senast den 12 oktober 2017. Under tiden kan du läsa mer om ansökan på ovanstående länk.

2017-08-18
Nu finns programmet för NACS 2017 publicerat. Du hittar det på denna länk och en mer detaljerad redogörelse över abstract presentations på denna länk.

2017-08-09
Du har väl anmält dig till höstens NACS-konferens i Trondheim, Norge? Läs mer på konferenssidan www.nacs2017.no där du hittar program, anmälan och hotellbokning.

2017-05-18
Mellan juni och augusti är möjligheten till kontakt med styrelse och övriga förtroendevalda begränsad. Alla mejl besvaras men svar kan dröja.

2017-05-12
Nu finns en FAQ publicerad rörande den nya svenska diplomeringen som sexualupplysare inom SfS.

2017-05-08
Svensk Förening för Sexologi har haft 2017 års årsmöte i Malmö. Vid årsmötet fattades bland annat beslut att föreningen ska inrätta en diplomering för sexualupplysare. Arbetet projektleds inledningsvis av styrelseledamöterna Stefan Balogh och Ingela Steij Stålbrand. Mer information kommer att publiceras på hemsidan allteftersom arbetet fortgår.

2017-05-06
Föreningens årsmöte är nu avslutat. Information om beslut från årsmötet publiceras inom kort.
Redan nu kan du läsa mer om kontaktuppgifter till föreningens nya styrelse och utskott under respektive menylänk.

2017-04-19
Nu är det möjligt att anmäla sig till NACS-konferensen 2017 i Trondheim, Norge. Följ någon av nedanstående länkar för ytterligare information.
Information på norska
Information på engelska

2017-04-03
Föreningen söker fler handledare i sexologi. Läs mer om kvalifikationerna och skicka in din ansökan. Auktorisation som handledare i sexologi inom SfS är kostnadsfritt.

2017-03-25
Nu finns samtliga årsmöteshandlingar inklusive propositioner publicerade på hemsidan. Du hittar dem genom att klicka på denna länk.

2017-02-06
Nu finns kallelse liksom årsmöteshandlingar publicerade på hemsidan. Du hittar dem genom att klicka på denna länk.

2017-02-01
Inom kort kommer du som medlem att kunna ladda ner kallelse till årsmöte 2017 direkt här på hemsidan. Kallelsen kommer också att sändas ut med vårens första nyhetsbrev nu i början av februari månad. Samtliga årsmöteshandlingar kommer läggas till efterhand här på hemsidan. Årsmötet äger rum i Malmö den 6 maj mellan ca kl 13.00-16.00.

2016-11-27
Nu kan du ladda ner en uppdaterad presentationsbroschyr om föreningen som PDF. Broschyren är möjlig att skriva ut på en vanlig skrivare och dela ut till personer som är intresserade av vår verksamhet.

2016-11-13
Nu finns faktura för 2017 års medlemsavgift att ladda ner som PDF. Varmt välkommen att förnya ditt medlemskap!

Årsmötet för 2017 kommer att äga rum i Malmö den 6 maj. Mer information kommer under våren.

2016-09-26
2016 års NACS-konferens i Tartu, Estland, är nu avslutad. En stort antal medlemmar från Sverige närvarade. De medlemmar som önskar en inblick i programmet kan titta in i Facebookgruppen för medlemmar för att ta del av minireferat från de olika föreläsningarna.

Nästa års NACS-konferens äger rum i Trondheim, Norge, mellan 12-15 oktober 2017.

2016-08-27
World Association for Sexual Health, WAS, där vår svenska organisation är medlemmar inbjuder till den 23:e världskongressen i Prag 2017. Mer information finns i denna PDF.

2016-06-14
Glad sommar önskar styrelsen! Fram till och med 28 augusti kommer vi ha begränsad åtkomst till mejlen. Medlemsansökningar behandlas men med viss fördröjning. Anmälningar till SAR/SSA-kursen behandlas självfallet.

2016-06-04
Nu kan du ladda ner presentationsfoldern om SFS som PDF.

2016-05-17
Under hösten 2016 erbjuder Svensk Förening för Sexologi återigen sina medlemmar en 25 timmar lång SSA/SAR-kurs vid två tillfällen. Föreningen erbjuder också en fördjupningskurs för de som redan gått grundkursen eller motsvarande. Klicka på respektive länk nedan för mer information om kurserna och hur du anmäler dig:

Kurs i Kungälv
Kurs i närheten av Uppsala
Fördjupningskurs

2016-04-23
2016 års NACS-konferens kommer äga rum i Tartu, Estland under september månad. Mer information om anmälan och programinnehåll finner du på www.nacs2016.eu.

Föreningen har haft sitt årsmöte för 2016 och vi tackar de avgående styrelseledamöterna Kalle Norwald och Malin Swartling för arbetet under de gångna åren.

2016-04-21
Hemsidan är för närvarande under omarbetning.