2018-05-19
Nu finns en uppdaterad och detaljerad vägledning och lathund för dig som vill ansöka om specialistauktorisation. Du hittar den direkt på denna länk.

2018-05-02
Kontakt med styrelse och arbetsutskott kommer som vanligt vara högst begränsat under sommarmånaderna, mellan 1 juni och 31 augusti.

2018-05-01
Nu har anmälan till den 2018 års 40:e NACS-konferens i Åbo, Finland, öppnat. Sista datum för att få möjlighet till early-bird-avgift är 30 juni. Du hittar all information och registrering på www.nacs2018.com.

2018-04-13
SfS har nu haft sitt årsmöte för 2018. Vi tackar avgående styrelseledamöter Saga Alm Mårtensson, Stefan Balogh och Salar Shalmashi för ett fantastiskt arbete genom åren och välkomnar Hanna Byström, Gudrun Edholm och Susanne Karlsson till styrelsen.

Korta fakta från årsmötet:

  • Hanna Möllås är den svenska auktorisationskommitténs koordinator/ordförande.
  • Till årsmötet 2019 ska valberedningen föreslå medlemmar till ett arbetsutskott som ska arbeta med konferensplanering inför NACS 2020 i Göteborg. För detta syfte valde årsmötet att utöka valberedningen med en person för kommande år. Vill du engagera dig i konferensarbetet, kontakta valberedningen.
  • Nominering av eventuell hedersledamot till årsmötet 2019 ska ske i form av motion(er).
  • En proposition till årsmötet 2019 ska utarbetas avseende mandatperioder för SfS etiska kommitté.
  • En ny logotyp för föreningen presenterades.

2018-03-12
Inom kort träder EU:s nya dataskyddslagstiftning, GDPR, i kraft. Som medlem har du nu fått ett utskick med anvisningar för hur du accepterar vår användning av dina personuppgifter som medlem. Informationen är viktig och SfS behöver ditt godkännande.

2018-02-27
Nu finns ytterligare årsmöteshandlingar publicerade – länken hittar du i medlemsutskicket med kallelse till årsmöte.

2018-01-18
Idag har kallelse till årsmöte gått ut per mejl till samtliga medlemmar i föreningen. På länken i mejlet kan du läsa om all information inför årsmötet. Varmt välkomna!

2017-11-24
Nu kan du ladda ner faktura för medlemsavgift för 2018 på denna länk.

2017-10-14
En justering av arbetslivskravet inför NACS-auktorisation har godkänts i enlighet med önskemål från bland annat Svensk Förening för Sexologi. Istället för att arbetslivserfarenhet endast räknas de senaste två åren, så räknas nu detta på de senaste fem åren. Blanketter och kriterier har uppdaterats under auktorisationsinformationen på hemsidan.

2017-10-13
Nu börjar NACS 2017 i Trondheim, Norge! Du vet väl att du som medlem kan följa liverapportering från hela konferensen i vår medlemsgrupp på Facebook?

2017-10-08
Nu kan du söka diplomering som sexualupplysare (SfS). Anvisningar och blanketter finns samlade på denna sida. Vill du istället söka auktorisation som sexologisk rådgivare eller klinisk sexolog? Då använder du materialet på denna sida.

2017-10-02
Nu finns all information om ansökan om diplomering som sexualupplysare (SfS) sammanställd på denna sida.

Vi kommer börja ta emot ansökningar senast den 12 oktober 2017. Under tiden kan du läsa mer om ansökan på ovanstående länk.

2017-08-18
Nu finns programmet för NACS 2017 publicerat. Du hittar det på denna länk och en mer detaljerad redogörelse över abstract presentations på denna länk.

2017-08-09
Du har väl anmält dig till höstens NACS-konferens i Trondheim, Norge? Läs mer på konferenssidan www.nacs2017.no där du hittar program, anmälan och hotellbokning.

2017-05-18
Mellan juni och augusti är möjligheten till kontakt med styrelse och övriga förtroendevalda begränsad. Alla mejl besvaras men svar kan dröja.

2017-05-12
Nu finns en FAQ publicerad rörande den nya svenska diplomeringen som sexualupplysare inom SfS.

2017-05-08
Svensk Förening för Sexologi har haft 2017 års årsmöte i Malmö. Vid årsmötet fattades bland annat beslut att föreningen ska inrätta en diplomering för sexualupplysare. Arbetet projektleds inledningsvis av styrelseledamöterna Stefan Balogh och Ingela Steij Stålbrand. Mer information kommer att publiceras på hemsidan allteftersom arbetet fortgår.

2017-05-06
Föreningens årsmöte är nu avslutat. Information om beslut från årsmötet publiceras inom kort.
Redan nu kan du läsa mer om kontaktuppgifter till föreningens nya styrelse och utskott under respektive menylänk.

2017-04-19
Nu är det möjligt att anmäla sig till NACS-konferensen 2017 i Trondheim, Norge. Följ någon av nedanstående länkar för ytterligare information.
Information på norska
Information på engelska

2017-04-03
Föreningen söker fler handledare i sexologi. Läs mer om kvalifikationerna och skicka in din ansökan. Auktorisation som handledare i sexologi inom SfS är kostnadsfritt.

2017-03-25
Nu finns samtliga årsmöteshandlingar inklusive propositioner publicerade på hemsidan. Du hittar dem genom att klicka på denna länk.

2017-02-06
Nu finns kallelse liksom årsmöteshandlingar publicerade på hemsidan. Du hittar dem genom att klicka på denna länk.

2017-02-01
Inom kort kommer du som medlem att kunna ladda ner kallelse till årsmöte 2017 direkt här på hemsidan. Kallelsen kommer också att sändas ut med vårens första nyhetsbrev nu i början av februari månad. Samtliga årsmöteshandlingar kommer läggas till efterhand här på hemsidan. Årsmötet äger rum i Malmö den 6 maj mellan ca kl 13.00-16.00.

2016-11-27
Nu kan du ladda ner en uppdaterad presentationsbroschyr om föreningen som PDF. Broschyren är möjlig att skriva ut på en vanlig skrivare och dela ut till personer som är intresserade av vår verksamhet.

2016-11-13
Nu finns faktura för 2017 års medlemsavgift att ladda ner som PDF. Varmt välkommen att förnya ditt medlemskap!

Årsmötet för 2017 kommer att äga rum i Malmö den 6 maj. Mer information kommer under våren.

2016-09-26
2016 års NACS-konferens i Tartu, Estland, är nu avslutad. En stort antal medlemmar från Sverige närvarade. De medlemmar som önskar en inblick i programmet kan titta in i Facebookgruppen för medlemmar för att ta del av minireferat från de olika föreläsningarna.

Nästa års NACS-konferens äger rum i Trondheim, Norge, mellan 12-15 oktober 2017.

2016-08-27
World Association for Sexual Health, WAS, där vår svenska organisation är medlemmar inbjuder till den 23:e världskongressen i Prag 2017. Mer information finns i denna PDF.

2016-06-14
Glad sommar önskar styrelsen! Fram till och med 28 augusti kommer vi ha begränsad åtkomst till mejlen. Medlemsansökningar behandlas men med viss fördröjning. Anmälningar till SAR/SSA-kursen behandlas självfallet.

2016-06-04
Nu kan du ladda ner presentationsfoldern om SFS som PDF.

2016-05-17
Under hösten 2016 erbjuder Svensk Förening för Sexologi återigen sina medlemmar en 25 timmar lång SSA/SAR-kurs vid två tillfällen. Föreningen erbjuder också en fördjupningskurs för de som redan gått grundkursen eller motsvarande. Klicka på respektive länk nedan för mer information om kurserna och hur du anmäler dig:

Kurs i Kungälv
Kurs i närheten av Uppsala
Fördjupningskurs

2016-04-23
2016 års NACS-konferens kommer äga rum i Tartu, Estland under september månad. Mer information om anmälan och programinnehåll finner du på www.nacs2016.eu.

Föreningen har haft sitt årsmöte för 2016 och vi tackar de avgående styrelseledamöterna Kalle Norwald och Malin Swartling för arbetet under de gångna åren.

2016-04-21
Hemsidan är för närvarande under omarbetning.