Svensk Förening för Sexologi erbjuder löpande fortbildning för medlemmarna. Sedan 2015 har detta fokuserat på SSA/SAR-kurser och det fortsätter även under 2017. Föreningen erbjuder både grundkurs (25 timmar) och fortsättningskurs (23 timmar). Kontakta maria@svensksexologi.se för mer information.

Söker du faktura för 2017 års medlemsavgift? Ladda ner den här.

Söker du allmän information om hur du kan söka auktorisation som sexolog? Se länk.