VÄLKOMMEN TILL OSS

Svensk Förening för Sexologi har till ändamål att främja vetenskapligt utbyte och praktiskt samarbete inom området sexologi samt att verka för att sexologiska kunskaper tillvaratas och tillämpas | Medlemskap i föreningen kan erhållas av den som i sin yrkesverksamhet eller i ideell verksamhet arbetar med sexologiska frågeställningar

Mer information om vår verksamhet finns på länkarna ovan

Aktuellt från föreningen

Bli medlem

Här hittar du information om vem som kan bli medlem och hur du går tillväga

Kontakta oss

Vill du ha mer information? Vill du engagera dig? Tveka inte att kontakta oss!

Handledning

Söker du en handledare inom sexologi? Föreningen har sammanställt en lista över auktoriserade sexologer med handledarkompetens.