Om du planerar att söka auktorisation, eller om du undrar över vilka krav som NACS och SFS ställer på auktoriserade medlemmar, kan du finna dessa krav här nedan. Om du vill söka auktorisation kan du också använda denna förteckning som en checklista för att se vilken typ av auktorisation du vill eller kan söka.

Frågor om att ansöka
Mejla auktorisationskommitténs koordinator och ordförande på auktorisation@svensksexologi.se.

Handläggningstider
Ansökan behandlas två gånger per år. För beslut under hösten ska ansökan vara SfS tillhanda senast den 15 april. För beslut under våren ska ansökan vara SfS tillhanda senast den 15 oktober.

Anvisningar för ansökan
Ladda ner och läs vår lathund och vägledning för att ansöka om specialistauktorisation.

Blanketter för ansökan
Ansökan som sexologisk rådgivare (NACS)
Ansökan som klinisk sexolog (NACS)
Ansökan som specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete
Ansökan som specialist i sexologisk vetenskap
Blankett för godkännande av GDPR (Data Protection Regulation)

Krav för auktorisation som specialist i sexologisk rådgivning (NACS)

 • Betalande medlem i SFS sedan minst två år.
 • Erlagt avgift för auktorisation till SFS (300 €).
 • Minst tre års högskoleutbildning med examen inom människovårdande yrke.
 • Minst ett års klinisk praktik inom yrket efter examen, heltid.
 • Minst 60 högskolepoäng sexologisk akademisk utbildning, minst 1620 timmar, varav minst 405 timmar lärarledda.
 • Minst 4000 sidor relevant sexologisk litteratur. Bifoga lista tillsammans med betyg och intyg.
 • Minst 25 timmar Sexual Self Acknowledgement (SSA/SAR).
  Förtydligande: SSA/SAR är ett sätt att bland annat reflektera över sin egen sexualitet
 • Minst 100 timmar kliniskt sexologiskt arbete med handledning under de senaste fem åren. Ange om rådgivning/terapi och vid vilken institution/klinik detta sexologiska arbete har utförts. Ange även inom
  vilka kliniskt sexologiska områden arbetet har haft sitt fokus.
 • Sexologisk handledning om minst 75 timmar i grupp eller 50 timmar individuellt med auktoriserad sexolog/sexologisk rådgivare som handledare (se förtydligande längst ned på sidan).
 • Rekommendationsbrev från två NACS-medlemmar, varav en auktoriserad handledare.
 • Bifoga också en förteckning över annat som kan vara meriter inom fältet. Det kan exempelvis utgöras av publikationer/presentationer, (författare/titel/år anges på separat lista), presentation av akademiskt projekt eller skrivet arbete (uppsats), genomförd sexologiundervisning, medverkan på kongresser/möten (åtta h för en heldag) (organisatör/plats/år/timmar) samt annan relevant kunskap såsom kunskaper i språk, övriga akademiska studier, forskarutbildning med mera.

Krav för auktorisation som specialist i klinisk sexologi (NACS):
Förutom nedanstående krav måste kriterierna för specialist i sexologisk rådgivning (se ovan) vara uppfyllda.

 • Betalande medlem i SFS sedan minst två år.
 • Erlagt avgift för auktorisation till SFS (300 €).
 • Minst fem års högskoleutbildning med examen inom människovårdande yrke.
 • Minst ett års klinisk praktik med handledning inom yrket efter examen, heltid.
 • Ytterligare minst 60 högskolepoäng klinisk sexologisk akademisk utbildning, minst 1620 timmar, varav minst 405 timmar lärarledda. (Totalt minst 120 högskolepoäng sexologisk akademisk utbildning)
 • Ytterligare minst 4000 sidor relevant sexologisk litteratur. Bifoga lista tillsammans med betyg och intyg. (Totalt minst 8000 sidor relevant sexologisk litteratur)
 • Minst 48 timmar Sexual Self Acknowledgement (SSA/SAR)
  Förtydligande: SSA/SAR är ett sätt att bland annat reflektera över sin egen sexualitet
 • Minst 200 timmar kliniskt sexologiskt arbete med handledning under de senaste fem åren. Ange om rådgivning/terapi och vid vilken institution/klinik detta sexologiska arbete har utförts. Ange även inom
  vilka kliniskt sexologiska områden arbetet har haft sitt fokus.
 • Sexologisk handledning om minst 120 timmar i grupp eller 80 timmar individuellt med auktoriserad sexolog som handledare. (se förtydligande längst ned på sidan)
 • Rekommendationsbrev från två NACS-medlemmar, varav en auktoriserad handledare.
 • Bifoga också en förteckning över annat som kan vara meriter inom fältet. Det kan exempelvis utgöras av publikationer/presentationer, (författare/titel/år anges på separat lista), presentation av akademiskt projekt eller skrivet arbete (uppsats), genomförd sexologiundervisning, medverkan på kongresser/möten (åtta h för en heldag) (organisatör/plats/år/timmar) samt annan relevant kunskap såsom kunskaper i språk, övriga akademiska studier, forskarutbildning med mera.

För auktorisation som specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete (NACS) och som specialist i sexologisk vetenskap (NACS):
Kontakta info@svensksexologi.se för ytterligare information.

Förtydligande avseende handledarens kompetens
Handledning som genomgåtts före 2019-12-31 godkänns inför auktorisationsansökan även från handledare som inte är auktoriserad handledare i sexologi inom SfS eller annan NACS-organisation. Handledningen ska dock vara sexologiskt inriktad och handledaren ska ha sexologisk kompetens.