Här kan du ladda ner din faktura för medlemsavgiften 2023. Enligt årsmötets beslut är medlemsavgiften för 2023 oförändrad till 400 kronor. Förfallodatum är 2023-01-31.

Fakturan finns i två versioner – en allmän och en där du själv kan fylla i namn och adress som fakturamottagare. Det gör du i sådana fall direkt i ditt program för PDF-filer, exempelvis Adobe Reader. 

Ladda ner faktura för 2023 – allmän version

Ladda ner faktura för 2023 – ifyllbar version