Styrelsen för Svensk Förening för Sexologi har fram till 2024 års årsmöte följande sammansättning och nedan finner ni också e-postadresser till samtliga ledamöter:

Ordförande

Hanna Byström
Socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator samt auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete (NACS)

Jobbar för närvarande som kurator på ungdomsmottagningen i Kungsbacka. Jag blev medlem i Svensk förening för sexologi 2015 och invald i styrelsen som sekreterare 2018. Sedan dess har jag varit vice ordförande och nu ordförande sedan årsmötet 2022. 

 

Sekreterare

Torbjörn Skoglund Nyberg
Socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator, master i sexologi.

Arbetar som sexolog på egen mottagning i Malmö. Medlem i föreningen sedan 2018. Sitter i styrelsen som sekreterare sedan 2020. 

Kontakta Torbjörn här

 

 

Kassör

Magnus Stentagg
Leg. sjuksköterska, master i sexologi.

Arbetar på Valjeviken i Sölvesborg som avdelningschef samt biträdande verksamhetschef. Arbetar också kliniskt som sjuksköterska och sexolog på vårdcentral. Medlem i föreningen sedan 2009 och invald i styrelsen som kassör sedan 2022.
 

 

Ledamöter

Malin Swartling, vice ordförande
leg. läkare, specialist i rehabliteringsmedicin, PhD, Fellow of European Commission of Sexual Medicine.
 
Arbetar för närvarande på Rehabiliteringsmedicinska mottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala med bland annat sexologisk/sexualmedicinsk mottagning.
Varit med i föreningen sedan ungefär mitten av 2000-talet. Suttit i styrelsen i två omgångar, Dels ca 2014-2015 sedan återigen 2020.
 

 

Alexis Gainza Solenzal
leg. psykolog.

Arbetar på Sexualmedicinskt centrum i Göteborg med bedömning, behandling och utbildning/konsulation kring sexualmedicinska/sexologiska frågeställningar. Medlem i föreningen sedan 2020, invald i styrelsen 2022. Alexis ansvarar för SfS hemsida, sociala medier och nyhetsbrev.

Kontakta Alexis här

 

Justina Berglind
Leg. Psykolog, ST-psykolog inom klinisk psykolog, läst 112,5 HP sexologi.

Arbetar som sexolog på Curakliniken i Malmö. Har varit medlem i föreningen sedan 2016 och sitter med i styrelsen sedan 2022.

Kontakta Justina här

 

 

Luz Maria Diaz
Leg. barnmorska, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning (NACS).

Arbetar på två vulvamottagningar, en i Angered och en i Jönköping.

Medlem i föreningen sedan 2008. Invald i styrelsen sedan 2020

Kontakta Luz Maria här

 

 

Siw Blom
Leg. barnmorska, leg. psykoterapeut, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning (NACS), auktoriserad handledare i klinisk sexologi (SfS).

Arbetar på egen mottagning med terapi och sexologiska samtal. Medlem i föreningen i perioder sedan 1990 men ihållande sedan 2017, invald i styrelsen 2022.

Kontakta Siw här

Arbetsgrupper och utskott

Stadgarna, årsmötet eller styrelsen kan föreskriva att Svensk Förening för Sexologi ska tillsätta arbetsgrupper och utskott för specifika eller avgränsade arbetsuppgifter. Om du vill komma i kontakt med någon av dessa grupper och dess förtroendevalda kan du vända dig till kontaktpersonerna nedan.

Valberedningen
Axel Brattberg
Eva Damberg
Anna Carling
Anneli Sundgren
Kontaktperson: Axel Brattberg, axel.brattberg@rehab.uu.se

Etiska kommittén
Malin Swartling
Margit Leist Hagström
Pia Jonasson
Kontaktperson: Malin Swartling, malin.s@svensksexologi.se

Auktorisationskommittén, NACSAC Swedish Committee
Hanna Möllås
Suzann Larsdotter
Jack Lukkerz
Hanna Byström
Kontaktperson: Hanna Möllås, auktorisation@svensksexologi.se

Diplomeringskommittén
Justina Berglind
Catharina Lundgren Idh
Dubrakva Gladoic Håkansson 
Kontaktperson: Justina Berglind, justina@svensksexologi.se

Föreningens ledamot i styrelsen för Nordic Association for Clinical Sexology (NACS)
Hanna Byström, hanna@svensksexologi.se