Styrelsen för Svensk Förening för Sexologi har fram till 2025 års årsmöte följande sammansättning och nedan finner ni också e-postadresser till samtliga ledamöter:

Ordförande

Hanna Byström
Socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator samt auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete (NACS)

Jobbar för närvarande som kurator på ungdomsmottagningen i Kungsbacka. Medlem i Svensk förening för sexologi sedan 2015 och invald i styrelsen 2018. Sedan dess  varit både sekreterare, vice ordförande och, sedan årsmötet 2022, ordförande. 

 

Sekreterare

Torbjörn Skoglund Nyberg
Socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator, master i sexologi.

Arbetar som sexolog på egen mottagning i Malmö. Medlem i föreningen sedan 2018. Sitter i styrelsen som sekreterare sedan 2020. 

Kontakta Torbjörn här

 

Kassör

Magnus Stentagg
Leg. sjuksköterska, master i sexologi.

Arbetar på Valjeviken i Sölvesborg som avdelningschef samt biträdande verksamhetschef. Arbetar också kliniskt som sjuksköterska och sexolog på vårdcentral. Medlem i föreningen sedan 2009 och invald i styrelsen som kassör sedan 2022.
 

 

Ledamöter

Alexis Gainza Solenzal
leg. psykolog
specialist i psykologisk behandling/psykoterapi

Arbetar på Sexualmedicinskt centrum i Göteborg med bedömning, behandling och utbildning/konsulation kring sexualmedicinska/sexologiska frågeställningar. Medlem i föreningen sedan 2020, invald i styrelsen 2022. Alexis ansvarar för SfS hemsida, sociala medier och nyhetsbrev.

Kontakta Alexis här

 

Justina Berglind
Leg. Psykolog, STP-psykolog inom klinisk psykologi, läst 112,5 HP sexologi.

Arbetar som sexolog på Curakliniken i Malmö. Har varit medlem i föreningen sedan 2016 och sitter med i styrelsen sedan 2022.

Kontakta Justina här

 

Luz Maria Diaz
Leg. barnmorska, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning (NACS).

Arbetar på två vulvamottagningar, en i Angered och en i Jönköping.

Medlem i föreningen sedan 2008. Invald i styrelsen sedan 2020

Kontakta Luz Maria här

 

Dubravka Gladoić Håkansson
Leg. sjuksköterska/leg. barnmorska, master i sexologi, auktoriserad specialist i klinisk sexologi (NACS), auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och sjukvårdsarbete (NACS), auktoriserad handledare i klinisk sexologi (SfS) och grundläggande psykoterapiutbildning (KBT).

Arbetar som sexolog för barnmorskemottagningarna i Malmö, Region Skåne. Har varit medlem i föreningen sedan 2014. Invald i diplomeringskommittén 2021 och i styrelsen 2024.

Kontakta Dubravka här

 

Martina Juhlin
Leg. psykolog, utbildad i sexologi vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Medlem i föreningen sedan 2024 och invald i styrelsen samma år.

Arbetar med psykologisk och sexologisk behandling både privat och via Mindler.

Kontakta Martina här

Arbetsgrupper och utskott

Stadgarna, årsmötet eller styrelsen kan föreskriva att Svensk Förening för Sexologi ska tillsätta arbetsgrupper och utskott för specifika eller avgränsade arbetsuppgifter. Om du vill komma i kontakt med någon av dessa grupper och dess förtroendevalda kan du vända dig till kontaktpersonerna nedan.

Valberedningen
Axel Brattberg
Eva Damberg
Leo Fotopoulus
Anneli Sundgren
Kontaktperson: Axel Brattberg, axel.brattberg@rehab.uu.se

Etiska kommittén
Margit Leist Hagström
Pia Jonasson
Kontaktperson:

Auktorisationskommittén, NACSAC Swedish Committee
Hanna Möllås
Suzann Larsdotter
Jack Lukkerz
Hanna Byström
Kontaktperson: Hanna Möllås, auktorisation@svensksexologi.se

Diplomeringskommittén
Luz Maria Diaz
Catharina Lundgren Idh
Dubravka Gladoić Håkansson 
Kontaktperson: Dubravka Gladoić Håkansson, dubravka@svensksexologi.se

Föreningens ledamot i styrelsen för Nordic Association for Clinical Sexology (NACS)
Hanna Byström, hanna@svensksexologi.se