Titeln ”sexolog” är inte skyddad. Därför erbjuder den nordiska sammanslutningen för sexologer, NACS, dit Svensk Förening för Sexologi (SfS) är ansluten, fyra auktorisationer inom det sexologiska området. Kraven för att bli auktoriserad finner du genom att följa denna länk.

Två auktorisationer har klinisk inriktning (auktoriserad klinisk sexolog eller auktoriserad sexualrådgivare) och de andra två auktorisationerna är inriktade mot utbildning/upplysning eller forskning.

Genom nedanstående förteckning över våra medlemmar kan du kontrollera om en person som utger sig för att vara sexolog också har en auktorisation som klinisk sexolog, sexualrådgivare, specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete eller specialist i sexologisk vetenskap.

SPECIALISTER I KLINISK SEXOLOGI
AUKTORISERADE KLINISKA SEXOLOGER

Margareta Nordeman, Leg psykoterapeut, Stockholm
Gunnel Brander, Leg psykolog, Malmö
Elsa-Lena Ryding, Specialistläkare gynekologi och obstetrik, Stockholm
Helena Cewers, Leg barnmorska, Malmö
Gull-Maj Larsson, Socionom
Susanna Collin, Socionom, Helsingborg
Anders Karlsson, Leg barnmorska, Helsingborg
Ulla Sellgren, Specialistläkare gynekologi och obstetrik, Göteborg
Thomas Wilkens-Johansson, Socionom, Malmö
Lotti Helstrøm, PhD, Specialistläkare gynekologi och obstetrik, Stockholm
Ing-Britt Wängborg, Leg psykoterapeut, Stockholm
Gudrun Edholm, Leg psykoterapeut, Umeå
Paula Taube, Socionom, Umeå
Benny Hedberg, Socionom, Malmö
Lotta Löfgren Mårtenson, PhD, Socionom, Malmö
Maria Markevind, Specialistläkare i psykiatri, Skövde
Malena Ivarsson, Socionom, Stockholm
Per Olov Lundberg, Professor em, Specialistläkare i neurologi, Uppsala
Maria Carola-Bure, MSc, Leg psykolog, leg psykoterapeut, Stockholm
Anita Carlstedt, Leg psykolog, Göteborg
Torvald Höjerback, Specialistläkare i psykiatri, Lund
Eva Smith-Knutsson, Specialistläkare i gynekologi och obstetrik, Göteborg
Axel Brattberg, Specialistläkare i neurologi och rehabiliteringsmedicin, Uppsala
Lennie Lindberg, Leg specialistsjuksköterska, KBT-terapeut, Stockholm
Salar Shalmashi, Socionom, leg psykoterapeut, Stockholm
Hanna Möllås, Leg barnmorska, Jönköping
Anna-Karin Larsson, Socionom, Skövde
Ida Dubravka Gladin, MSc, Leg barnmorska, Malmö

SPECIALISTER I SEXOLOGISK RÅDGIVNING
AUKTORISERADE SEXOLOGISKA RÅDGIVARE
AUKTORISERADE SEXUALRÅDGIVARE

Tone Ahlborg, Leg barnmorska, Göteborg 
Tina Nevin, Leg barnmorska
Lisbeth Olofsson, Leg barnmorska
Katharina Hultkrantz, Socionom, Karlstad
Suzanne Lindström, Leg barnmorska, Helsingborg
Ulrika Johnson, Leg barnmorska, Malmö
Elisabeth Eliasson, Leg barnmorska, Malmö
Ulla-Britt Widegren, Leg barnmorska, Göteborg
Elinor Hansson, Socionom, Malmö
Jack Lukkerz, MSc, Socionom, Malmö
Ninni Westgren, PhD, Leg barnmorska, Stockholm
Anna-Karin Larsson, Socionom, Skövde
Lennie Lindberg, Leg specialistsjuksköterska, KBT-terapeut, Stockholm
Petra Linnsand, Leg psykolog, Mölndal
Pia Jonasson, Leg barnmorska, Stockholm
Johanna Rehn, MSc, Socionom, Malmö
Ingrid Karlsson, MSc, Leg barnmorska, Simrishamn
Kalle Norwald, MSc, Socionom, Stockholm
Suzann Larsdotter, MSc, Socionom, Stockholm
Catharina Lundgren Idh, Leg barnmorska, Stockholm
Charlotte Makboul, Socionom, leg psykoterapeut, Stockholm
Margit Leist Hagström, Leg barnmorska, Höör


SPECIALISTER I SEXOLOGISK VETENSKAP
Sune Innala, PhD, leg psykolog, Göteborg

SPECIALISTER I SEXOLOGISKT HÄLSO- OCH UTBILDNINGSARBETE
Suzann Larsdotter, MSc, Socionom, Stockholm
Gunnel Brander, Leg psykolog, Malmö
Lennie Lindberg, Leg specialistsjuksköterska, KBT-terapeut, Stockholm
Mats Christiansen, MSc, Leg sjuksköterska, Stockholm