Söker du efter en sexolog med dokumenterad erfarenhet, utbildning och kompetens?

Titeln ”sexolog” är inte skyddad. Därför erbjuder den nordiska sammanslutningen för sexologer, NACS, dit Svensk Förening för Sexologi (SfS) är ansluten, fyra auktorisationer inom det sexologiska området. Kraven för att bli auktoriserad finner du genom att följa denna länk.

Två auktorisationer har klinisk inriktning (specialist i klinisk sexologi och specialist i sexologisk rådgivning) och de andra två auktorisationerna är inriktade mot utbildning/upplysning eller forskning.

Genom nedanstående förteckning över våra medlemmar kan du kontrollera om en person som utger sig för att vara sexolog också har en auktorisation som klinisk sexolog, sexualrådgivare, specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete eller specialist i sexologisk vetenskap.

SPECIALISTER I KLINISK SEXOLOGI (NACS)
AUKTORISERADE KLINISKA SEXOLOGER
Margareta Nordeman, Leg psykoterapeut, Stockholm
Gunnel Brander, Leg psykolog, Malmö
Elsa-Lena Ryding, Specialistläkare gynekologi och obstetrik, Stockholm
Helena Cewers, Leg barnmorska, Malmö
Thomas Wilkens-Johansson, Socionom, Malmö
Gudrun Edholm, Leg psykoterapeut, Umeå
Paula Taube, Socionom, Umeå
Lotta Löfgren Mårtenson, PhD, Socionom, Malmö
Maria Markevind, Specialistläkare i psykiatri, Skövde
Malena Ivarsson, Socionom, Stockholm
Per Olov Lundberg, Professor em, Specialistläkare i neurologi, Uppsala
Maria Carola-Bure, MSc, Leg psykolog, leg psykoterapeut, Stockholm
Torvald Höjerback, Specialistläkare i psykiatri, Karlskrona
Eva Smith-Knutsson, Specialistläkare i gynekologi och obstetrik, Trollhättan
Axel Brattberg, Specialistläkare i neurologi och rehabiliteringsmedicin, Uppsala
Lennie Lindberg, Leg psykoterapeut, specialistsjuksköterska, Stockholm
Salar Shalmashi, Socionom, leg psykoterapeut, Stockholm
Hanna Möllås, Leg barnmorska, leg psykoterapeut, Huskvarna
Anna-Karin Larsson, Socionom, Skövde
Dubravka (Ida) Gladoić Håkansson, MSc, Leg barnmorska, KBT-terapeut, Malmö
Annika Johansson, Leg psykolog, Stockholm
Liselotte Mässing, Familjerådgivare, Stockholm
Eva Öster, Leg barnmorska, specialistsjuksköterska, skolsköterska, Göteborg
Margit Leist Hagström, Leg barnmorska, Lund
Kerstin Falk-Edwijn, Leg barnmorska, Göteborg
Trym Aarstad, Socionom och familjeterapeut, Larvik
Anna Carling, Leg psykolog, Malmö
Lillemor Rosenqvist, socionom, Leg psykoterapeut, Lund
Birgitta Hulter, Medicine doktor, Uppsala & Stockholm

SPECIALISTER I SEXOLOGISK RÅDGIVNING (NACS)
AUKTORISERADE SEXOLOGISKA RÅDGIVARE
AUKTORISERADE SEXUALRÅDGIVARE

Tina Nevin, Leg barnmorska
Suzanne Lindström, Leg barnmorska, Helsingborg
Ulrika Johnson, Leg barnmorska, Malmö
Ulla-Britt Widegren, Leg barnmorska, Göteborg
Elinor Hansson, Socionom, Malmö
Jack Lukkerz, MSc, Socionom, Malmö
Anna-Karin Larsson, Socionom, Skövde
Lennie Lindberg, Leg psykoterapeut, specialistsjuksköterska, Stockholm
Pia Jonasson, Leg barnmorska, Stockholm
Karl Jan Kron, aukt. Socionom, leg. Hälso- och Sjukvårdskurator, Borås
Johanna Rehn, MSc, Socionom, Malmö
Ingrid Karlsson, MSc, Leg barnmorska, Simrishamn
Kalle Norwald, MSc, Socionom, Stockholm
Suzann Larsdotter, MSc, Socionom, Stockholm
Catharina Lundgren Idh, Leg barnmorska, Stockholm
Charlotte Makboul, Socionom, leg psykoterapeut, Stockholm
Margit Leist Hagström, Leg barnmorska, Lund
Johanna Karlsson Jow, Socionom, Malmö
Luz Maria Diaz Gonzalez, Leg barnmorska, Göteborg
Siw Blom, Leg psykoterapeut, leg barnmorska, Varberg
Else-Marie Rasmusson, Leg specialistsjuksköterska, fil lic, Lomma
Marie Guiron, Leg psykolog, Stockholm
Ninni Stålhammar, Leg barnmorska, Uppsala
Ann-Kristin Bokström, Leg barnmorska, Askim
Ehwa Guting, Leg barnmorska, Stockholm
Eva Damberg, Leg barnmorska, Göteborg

SPECIALISTER I SEXOLOGISK VETENSKAP (NACS)
Sune Innala, PhD, Leg psykolog, Göteborg

SPECIALISTER I SEXOLOGISKT HÄLSO- OCH UTBILDNINGSARBETE (NACS)
Suzann Larsdotter, MSc, Socionom, Stockholm
Gunnel Brander, Leg psykolog, Malmö
Lennie Lindberg, Leg psykoterapeut, specialistsjuksköterska, Stockholm
Mats Christiansen, Leg sjuksköterska, med lic., Stockholm
Hanna Möllås, Leg barnmorska, leg psykoterapeut, Huskvarna
Hanna Byström, MSc, Socionom, Göteborg