Svensk Förening för Sexologi är en medlemsorganisation med omkring 300 medlemmar (2017).

Du blir medlem genom att fylla i och skicka en medlemsansökan. Fyll i Wordfilens olika fält och skicka in till info@svensksexologi.se.

Medlemsavgiften är 400 kronor per år och medlem. Plusgironumret till föreningen är 485 62 07-8 och betalningsmottagare är Svensk Förening för Sexologi (SfS). Var noga med att alltid ange avsändare!

Du kan ladda ner fakturan för 2018 års medlemskap här. Fakturan ska betalas innan 31 januari. Inga fakturor skickas per post. Observera att du inte ska betala in någon medlemsavgift innan du fått meddelande om att medlemskapet har beviljats. 

Har du godkänts som ny medlem och därefter betalat din avgift i samband med den årliga NACS-konferensen, som vanligtvis äger rum under hösten, eller efter 1 oktober, bjuder vi på medlemsavgiften även för hela nästkommande år.

Du som söker auktorisation eller diplomering måste ha betalat in medlemsavgift för att få handlingarna granskade och godkända. Observera att det ställs krav på medlemskap i föreningen under minst två år för att ansökan ska granskas. Läs mer om att betala auktorisationsavgiften på våra informationssidor för auktorisation.