• Lars-Gösta Dahlöf
  • Malena Ivarsson
  • Torvald Höjerback
  • Lillemor Rosenqvist