Stadgarna, årsmötet eller styrelsen kan föreskriva att Svensk Förening för Sexologi ska tillsätta arbetsgrupper och utskott för specifika eller avgränsade arbetsuppgifter. Om du vill komma i kontakt med någon av dessa grupper och dess förtroendevalda kan du vända dig till kontaktpersonerna nedan.

Valberedningen
Axel Brattberg, Anna-Karin Larsson och Anna Skoglund
Kontaktperson: Anna Skoglund, annasofias@hotmail.com

Etiska kommittén
Maria Carola Bure, Mats Christiansen, Inga Tidefors och Ulla-Britt Widegren 
Kontaktperson: Maria Carola Bure, maria@svensksexologi.se

Auktorisationskommittén
Suzann Larsdotter, Inga Tidefors, Pia Jonasson, Lennie Lindberg och Hanna Möllås
Kontaktperson: Lennie Lindberg, lennie@svensksexologi.se

Diplomeringskommittén
Stefan Balogh, Catharina Lundgren Idh, Jack Lukkerz och Ingela Steij Stålbrand, 
Kontaktpersoner: Stefan Balogh, stefan@svensksexologi.se samt Ingela Steij Stålbrand, ingela@svensksexologi.se