Stadgarna, årsmötet eller styrelsen kan föreskriva att Svensk Förening för Sexologi ska tillsätta arbetsgrupper och utskott för specifika eller avgränsade arbetsuppgifter. Om du vill komma i kontakt med någon av dessa grupper och dess förtroendevalda kan du vända dig till kontaktpersonerna nedan.

Valberedningen
Kontaktperson: Anna Skoglund, anna.skoglund@vgregion.se

Etiska kommittén
Kontaktperson: Maria Carola Bure, maria@svensksexologi.se

Auktorisationsgruppen
Kontaktperson: Elsa Lena Ryding, auktorisation@svensksexologi.se

Arbetsutskottet för svensk auktorisation som sexolog
Kontaktperson: Saga Alm Mårtensson, saga@svensksexologi.se