Stadgarna, årsmötet eller styrelsen kan föreskriva att Svensk Förening för Sexologi ska tillsätta arbetsgrupper och utskott för specifika eller avgränsade arbetsuppgifter. Om du vill komma i kontakt med någon av dessa grupper och dess förtroendevalda kan du vända dig till kontaktpersonerna nedan.

Valberedningen
Axel Brattberg
Eva Damberg
Luz Maria Diaz
Annelie Sundgren
Kontaktperson: Axel Brattberg, axel.brattberg@rehab.uu.se

Etiska kommittén
Malin Swartling
Margit Leist Hagström
Julia Linde
Kontaktperson: Malin Swartling, malin.s@svensksexologi.se

Auktorisationskommittén, NACSAC Swedish Committee
Pia Jonasson
Suzann Larsdotter
Jack Lukkerz
Hanna Möllås
Kontaktperson: Hanna Möllås, auktorisation@svensksexologi.se

Diplomeringskommittén
Jack Lukkerz
Catharina Lundgren Idh
Ingela Steij Stålbrand, 
Kontaktperson: Ingela Steij Stålbrand, ingela@svensksexologi.se

Föreningens ledamot i styrelsen för Nordic Association of Clinical Sexology (NACS)
Hanna Byström, hanna.b@svensksexologi.se