Nedanstående lista är till för dig som söker rådgivning eller terapi hos sexologiskt utbildade och/eller auktoriserade personer.

Du som söker en auktoriserad sexolog, titta även på vår förteckning över auktoriserade sexologer i Sverige.

GÖTEBORG / VÄSTRA GÖTALAND

SEXUALMEDICINSKT CENTRUM
Kaserntorget 11 A, Göteborg
Mottagning med klinisk behandlingsverksamhet med fokus på sexuella frågeställningar. Mottagningen är anpassad så att alla över 23 år oavsett sexualitet, könsidentitet, genusuttryck, funktionsnivå, förutsättningar i livsvillkor samt etnisk, kulturell eller religiös bakgrund ska känna sig tilltalade och professionellt bemötta. Vi arbetar tvärprofessionellt i team, utifrån medicinsk och psykoterapeutisk kompetens, för att främja sexuell hälsa.
Tel: 031-3460680
Hemsida: www.narhalsan.se/smc

PSYKOTERAPICENTRUM I KUNGÄLV
Ytterbyvägen 3, Kungälv
Kjell Gustafsson, familjeterapeut, leg psykoterapeut
Christer Andersson, leg psykolog
Tel: 0303-10099
Hemsida: Ingen uppgift

LINNÉSTADENS SEX- OCH SAMLEVNADSMOTTAGNING
Vegagatan 14, Göteborg
Ulla-Britt Widegren, leg barnmorska, KBT-terapeut, auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS), handledare i sexologi, utbildad i mindfulness
Gun-Britt Ottosson, leg barnmorska, uroterapeut
Tel: 031-24 60 30
Hemsida: www.samlevgbg.com

SEXOLOGISKA SAMTAL
Göteborg
Eila Onsjö, socionom, handledare, samtalsterapeut
Språk: svenska, engelska, finska
Tel: 0704-934753
E-post: eila.onsjo@sexologiskasamtal.se
Hemsida: www.sexologiskasamtal.se

SEXOLOGGRUPPEN
Första Långgatan 12, Göteborg
Madeleine Douhan, Lotta Johansson och Lena Skride, legitimerade sjuksköterskor och barnmorskor med vidareutbildning i klinisk sexologi, andrologi, KBT och familjeterapi.
E-post: info@sexologgruppen.se
Hemsida: http://sexologgruppen.se/

GULL-MAJ LARSSON
Borås
Samtalsterapi, rådgivning och sexterapi
Tel: 0730-666530
Hemsida: http://www.sexochsamlevnadboras.se/

SKÅNE

RFSU MALMÖ
Kontaktperson Elinor Hansson, socionom, auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS)
Tel: 040-30 56 00 (måndagar 13-15)
E-post: radgivning.malmo@rfsu.se

SEXUALTERAPEUTISKA MOTTAGNINGEN SKÅNE
Västra Kanalgatan 1, Malmö
En mottagning för dig som vill utveckla eller förändra din sexuella förmåga eller uttryck. Mottagningen är öppen för alla som bor eller vistas i Skåne län.
Tel 040-611 99 44
Hemsida: www.sexualterapiskane.se

CENTRUM FÖR SEXUELL HÄLSA
Claesgatan 7, plan 3, Malmö
Kuratorer som arbetar som stödjande resurs i frågor som rör sexuell hälsa.
Tidsbokning: 040 – 33 17 47
Johanna Rehn, kurator, direkttelefon: 040 – 33 64 05
Johanna Karlsson, kurator, direkttelefon: 040 – 33 64 05
Johanna Kerbel, kurator, direkttelefon: 040 – 33 17 37
Hemsida: http://www.skane.se/webbplatser/skanes-universitetssjukhus/organisation-a-o/centrum-for-sexuell-halsa/

SEXOLOGMOTTAGNINGEN
Kvinnokliniken, Skåne Universitetssjukhus, Malmö
Helena Cewers och Ulrika Johnsson

Tel: 040-33 21 52 / 040-33 20 89
Hemsida: Ingen uppgift

KARINA BÄCKSTRÖM
Curakliniken, Erikslustvägen 24, Malmö
Socionom, KBT-terapeut, master i sexologi.

Tel: 076-186 63 26
E-post: kontakt@samtala.org
Hemsida: www.samtala.org

BENNY HEDBERG
Malmö
Socionom, TA-terapeut, auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
Tel: 0733-64 40 89
E-post: relata@telia.com

SUZANNE LINDSTRÖM
Stortorget 11, Helsingborg
Leg barnmorska, auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS), steg-1-utbildning i KBT
Tel: 0730-210630
E-post:  suzanne.lindstrom@telia.com
Hemsida: www.klinisksexolog.se

ANDREA MAGNUSSON
Kristianstad
Sjuksköterska på KVH-Fenix, enheten för cancerrehabilitering och psykosocialt stöd, Kristianstad, Primärvården Region Skåne.
Kognitiv beteendeterapi, magisterutbildning i sexologi
Sexualrådgivning, parsamtal och enskilda samtal för dem som behandlats mot cancer, även för partner.
Tel: 044-309 27 57
E-post: andrea.magnusson@skane.se

ELSE-MARIE RASMUSSON
Skånes Universitetssjukhus, Verksamhetsområde Hematologi, onkologi och strålningsfysik.
Onkologisjuksköterska, masterexamen i sexologi, lic.examen i medicinsk vetenskap.

Sexualrådgivning för personer som behandlas eller behandlats för cancer, enskilt eller tillsammans med partner.
E-post: else-marie.rasmusson@skane.se

MARGIT LEIST HAGSTRÖM
Höör
Leg barnmorska, steg-1-terapeut (KBT), auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS)
Tel: 0739-82 44 58
E-post: margit@sexosam.se
Hemsida: www.sexosam.se

SMÅLAND

SEXOLOGISKA MOTTAGNINGEN
Västra Storgatan 1, Jönköping
Tel: 036-71 16 94

VÄXJÖ SEXUALRÅDGIVARE
Staglabergsgatan 17, Växjö
Inger Löfgren, leg barnmorska
Tel: 070 – 322 58 32
E-post: inger.lofgren@sexualradgivare.se
Hemsida: www.sexualradgivare.se

SKÅNE – se MALMÖ

STOCKHOLM

STOCKHOLMS MANSMOTTAGNING
Alla som identifierar sig som män är välkomna till Stockholms mansmottagning för samtal och stöd. Har man en penis kan man få hjälp med undersökning och testning.
Hemsida: stockholmsmansmottagning.se

RFSU-KLINIKEN
Salar Shalmashi, leg psykoterapeut, auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
Medborgarplatsen 3, plan 7, Stockholm
Tel 08-692 07 80, 08-692 97 70
Hemsida: www.rfsu.se

CENTRUM FÖR ANDROLOGI OCH SEXUALMEDICIN
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
Vänder sig till kvinnor och män som har problem med sin sexuella funktion och förmåga. Mottagningen tar också emot personer med problem kring sexuell tvångsmässighet och hypersexualitet, olika sexuella avvikelser samt de som riskerar att utveckla ett beteende som leder till sexualbrott eller de som har begått sexualbrott.
Tel: 08 – 58 58 28 17
Rådgivningstelefon: 020–1200333
Preventell: 020–66 77 88 (www.preventell.se)

MALENA IVARSSON
Socionom, auktoriserad klinisk sexolog (NACS), studier i Jungiansk psykologi, KBT och hypnos.
Tel: 070 – 4923611
Hemsida: www.malena.se
E-post: malena.i@telia.com

LENNIE LINDBERG / EMPATICUM
Kognitiv beteendeterapeut, auktoriserad klinisk sexolog (NACS), leg specialistsjuksköterska
Tel: 070-2740824
Hemsida: www.empaticum.se
E-post: lennie@empaticum.se

CHARLOTTE MAKBOUL
Närhetakuten, Sabbatsbergsvägen 8, Stockholm
Socionom, leg psykoterapeut
Tel: 070-7217598
E-post: charlotte@narhetsakuten.se

MARGARETA NORDEMAN
Stockholm
Leg psykoterapeut och auktoriserad klinisk sexolog (NACS), föreläsare
Tel: 0733 – 74 70 74
Hemsida: www.margaretanordeman.se
E-post: margareta.nordeman@telia.com

BIRGITTA HULTER / SESAM AB
Wallingatan 37, Stockholm
Ringgatan 19, 752 17 Uppsala
Doktor i medicinsk vetenskap och auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
Samlivsmottagning och kunskapsutveckling för sexuell hälsa och välbefinnande
Tel: 0708 – 662886
Hemsida: www.sexolog.se
E-post: birgitta@sexolog.se

SENSEA STHLM
Catharina Lundgren Idh, leg barnmorska, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Pia Jonason, leg barnmorska, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)

Tel: 0762-542401, 0762-542402
Hemsida: www.senseasthlm.se
E-post: info@senseasthlm.se

LEIGH NORÉN
Sexologkliniken – Samtal för enskilda och par kring svårigheter med sex och relationer.
Socionom, master i sexologi
Hemsida: www.sexologkliniken.com
E-post: kontakt@sexologkliniken.com
Tel: 076-3163497