Nedanstående lista är till för dig som söker rådgivning eller terapi hos sexologiskt utbildade och/eller auktoriserade personer.

Du som söker en auktoriserad specialist, titta även på vår förteckning över auktoriserade kliniska sexologer och sexologiska rådgivare i Sverige.

GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND

NÄRHÄLSAN SEXUALMEDICINSKT CENTRUM (SMC)
Fjärde Långgatan 48, Göteborg
På Sexualmedicinskt centrum finns såväl medicinsk som psykoterapeutisk kompetens och mottagningen utgår från ett rättighetsperspektiv. Det innebär att alla oavsett funktionalitet, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell identitet och sexuell praktik ska känna sig välkomna och uppleva ett gott omhändertagande. SMC tar emot dig som är över 23 år.
Tel: 031-3460680
Hemsida: www.narhalsan.se/smc

PSYKOTERAPICENTRUM I KUNGÄLV
Ytterbyvägen 3, Kungälv
Kjell Gustafsson, familjeterapeut, leg psykoterapeut
Christer Andersson, leg psykolog
Tel: 0303-10099
Hemsida: Ingen uppgift

LINNÉSTADENS SEX- OCH SAMLEVNADSMOTTAGNING
Vegagatan 14, Göteborg
Ulla-Britt Widegren, leg barnmorska, KBT-terapeut, auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS), handledare i sexologi, utbildad i mindfulness
Gun-Britt Ottosson, leg barnmorska, uroterapeut
Tel: 031-24 60 30
Hemsida: www.samlevgbg.com

SEXOLOGISKA SAMTAL
Göteborg
Eila Onsjö, socionom, handledare, samtalsterapeut
Språk: svenska, engelska, finska
Tel: 0704-934753
E-post: eila.onsjo@sexologiskasamtal.se
Hemsida: www.sexologiskasamtal.se

SEXOLOGGRUPPEN
Första Långgatan 12, Göteborg
Madeleine Douhan, Lotta Johansson och Lena Skride, legitimerade sjuksköterskor och barnmorskor med vidareutbildning i klinisk sexologi, andrologi, KBT och familjeterapi.
E-post: info@sexologgruppen.se
Hemsida: http://sexologgruppen.se/

SKÅNE
(MALMÖ, LUND, HÖÖR, HELSINGBORG, KRISTIANSTAD)

RFSU MALMÖ
Kontaktperson Elinor Hansson, socionom, auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS)
Tel: 040-30 56 00 (måndagar 13-15)
E-post: radgivning.malmo@rfsu.se

SEXUALTERAPEUTISKA MOTTAGNINGEN SKÅNE
Västra Kanalgatan 1, Malmö
En mottagning för dig som vill utveckla eller förändra din sexuella förmåga eller uttryck. Mottagningen är öppen för alla som bor eller vistas i Skåne län.
Tel 040-611 99 44
Hemsida: www.sexualterapiskane.se

CENTRUM FÖR SEXUELL HÄLSA
Claesgatan 7, plan 3, Malmö
Kuratorer som arbetar som stödjande resurs i frågor som rör sexuell hälsa.
Tidsbokning: 040 – 33 17 47
Johanna Rehn, kurator, specialist i sexologisk rådgivning (NACS) direkttelefon: 040 – 33 64 05
Johanna Kerbel, kurator, direkttelefon: 040 – 33 17 37
Jack Lukkerz, socionom, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Hemsida: http://www.skane.se/webbplatser/skanes-universitetssjukhus/organisation-a-o/centrum-for-sexuell-halsa/

SEXOLOGMOTTAGNINGEN
Kvinnokliniken, Skåne Universitetssjukhus, Malmö
Helena Cewers och Ulrika Johnsson

Tel: 040-33 21 52 / 040-33 20 89
Hemsida: Ingen uppgift

KARINA BÄCKSTRÖM
Curakliniken, Erikslustvägen 24, Malmö
Socionom, KBT-terapeut, master i sexologi.

Tel: 076-186 63 26
E-post: kontakt@samtala.org
Hemsida: www.samtala.org

SUZANNE LINDSTRÖM
Stortorget 11, Helsingborg
Leg barnmorska, auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS), steg-1-utbildning i KBT
Tel: 0730-210630
E-post:  suzanne.lindstrom@telia.com
Hemsida: www.klinisksexolog.se

KOGNIO – CENTRUM FÖR KBT
Andrea Magnusson
Lund och Kristianstad
Leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut, masterutbildning i sexologi
Sexualrådgivning, parsamtal och enskilda samtal
E-post: mottagningen@kognio.se

ELSE-MARIE RASMUSSON
Skånes Universitetssjukhus, Verksamhetsområde Hematologi, onkologi och strålningsfysik.
Onkologisjuksköterska, masterexamen i sexologi, lic.examen i medicinsk vetenskap.

Sexualrådgivning för personer som behandlas eller behandlats för cancer, enskilt eller tillsammans med partner.
E-post: else-marie.rasmusson@skane.se

MARGIT LEIST HAGSTRÖM
Lund och Höör
Leg barnmorska, steg-1-terapeut (KBT), auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS)
Tel: 0739-82 44 58
E-post: margit@sexosam.se
Hemsida: www.sexosam.se

BARNMORSKEMOTTAGNINGEN CITY
Östra Kanalgatan 5, Malmö
Hemsida: https://vard.skane.se/barnmorskemottagningar/city/
Annette Mörk, leg. barnmorska, masterexamen i sexologi vid Malmö Universitet
För egenremiss ring 040-33 33 00 eller kontakta på 1177 Vårdguidens E-tjänster

BARNMORSKEMOTTAGNINGEN GRANEN
Grangatan 11, Malmö
Hemsida: https://vard.skane.se/barnmorskemottagningar/granen/
Dubravka Gladoić Håkansson, leg. barnmorska, grundutbildning i KBT, specialist i klinisk sexologi (NACS)
För egenremiss ring 040-33 33 00 eller kontakta på 1177 Vårdguidens E-tjänster

BARNMORSKEMOTTAGNINGEN SÖDERTULL
Helgeandsgatan 16, Lund
Hemsida: https://vard.skane.se/barnmorskemottagningar/sodertull/
Johanna Karlsson, socionom, specialist i sexologisk rådgivning (NACS),
För egenremiss ring 046-17 64 21 eller kontakta på 1177 Vårdguidens E-tjänster

SMÅLAND
(VÄXJÖ, JÖNKÖPING OCH HUSKVARNA)

LIVETS UNDER
Hanna Möllås, leg barnmorska, specialist i klinisk sexologi (NACS)
Huskvarna
Hemsida: www.livetsunder.com

SEXOLOGISKA MOTTAGNINGEN
Västra Storgatan 1, Jönköping
Tel: 036-71 16 94

VÄXJÖ SEXUALRÅDGIVARE
Staglabergsgatan 17, Växjö
Inger Löfgren, leg barnmorska
Tel: 070 – 322 58 32
E-post: inger.lofgren@sexualradgivare.se
Hemsida: www.sexualradgivare.se

STOCKHOLM OCH UPPSALA

STOCKHOLMS MANSMOTTAGNING
Alla som identifierar sig som män är välkomna till Stockholms mansmottagning för samtal och stöd. Har man en penis kan man få hjälp med undersökning och testning.
Hemsida: stockholmsmansmottagning.se

RFSU-KLINIKEN
Salar Shalmashi, leg psykoterapeut, auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
Medborgarplatsen 3, plan 7, Stockholm
Tel 08-692 07 80, 08-692 97 70
Hemsida: www.rfsu.se

ANOVA
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Verksamhet i tre underavdelningar och övergripande syftet med verksamheten är att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa och sexuellt våld genom att bedriva högkvalitativ diagnostik, behandling, forskning, utveckling och undervisning.
Tel: 08 – 58 58 28 17
Rådgivningstelefon: 020–1200333
Preventell – Hjälplinjen vid oönskad sexualitet: 020–66 77 88 (www.preventell.se)

MALENA IVARSSON
Socionom, auktoriserad klinisk sexolog (NACS), studier i jungiansk psykologi, KBT och hypnos.
Tel: 070 – 4923611
Hemsida: www.malena.se
E-post: malena.i@telia.com

LENNIE LINDBERG / EMPATICUM SEXOLOG- OCH PSYKOTERAPIMOTTAGNING
Kognitiv beteendeterapeut, auktoriserad klinisk sexolog (NACS), leg specialistsjuksköterska
Tel: 070-3894066
Hemsida: www.sexologmottagningen.se, www.empaticum.se
E-post: lennie@empaticum.se

CHARLOTTE MAKBOUL
Närhetakuten, Götgatan 71, Stockholm
Socionom, leg psykoterapeut
Tel: 070-7217598
E-post: charlotte@narhetsakuten.se

MARGARETA NORDEMAN
Stockholm
Leg psykoterapeut och auktoriserad klinisk sexolog (NACS), föreläsare
Tel: 0733 – 74 70 74
Hemsida: www.margaretanordeman.se
E-post: margareta.nordeman@telia.com

BIRGITTA HULTER / SESAM AB
Wallingatan 37, Stockholm
Ringgatan 19, 752 17 Uppsala
Doktor i medicinsk vetenskap och auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
Samlivsmottagning och kunskapsutveckling för sexuell hälsa och välbefinnande
Tel: 0708 – 662886
Hemsida: www.sexolog.se
E-post: birgitta@sexolog.se

SENSEA SEXOLOGMOTTAGNING
Catharina Lundgren Idh, leg barnmorska, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Pia Jonason, leg barnmorska, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)

Hemsida: www.senseasexologmottagning.se
E-post: info@senseasexologmottagning.se

KALLE NORWALD
Socionom, master i sexologi, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Hemsida: www.kallenorwald.se
E-post: info@kallenorwald.se

LEIGH NORÉN
Sexologkliniken – Samtal för enskilda och par kring svårigheter med sex och relationer.
Socionom, master i sexologi
Hemsida: www.sexologkliniken.com
E-post: kontakt@sexologkliniken.com

Tel: 076-3163497

NOAKS ARK STOCKHOLM
Psykoterapi och sexologkonsultationer för dig som lever med hivinfektion.
Lennie Lindberg, kognitiv beteendeterapeut och specialist i klinisk sexologi (NACS)
Stina Gräntz, leg psykolog och leg psykoterapeut
Peder Ahlin, hivrådgivare och grundutbildad i psykoterapi
Hemsida: www.noaksark.org/stockholm