Nedanstående lista är till för dig som söker rådgivning, konsultation, behandling eller psykoterapi hos sexologiskt utbildade och/eller auktoriserade personer.

Du som söker en auktoriserad specialist, titta även på vår förteckning över auktoriserade kliniska sexologer och sexologiska rådgivare i Sverige.

BLEKINGE LÄN

MAGNUS STENTAGG
Leg. Sjuksköterska inriktning rehabilitering. Master i sexologi.
Enskilda samtal, parsamtal, sexualrådgivning.
www.valjeviken.se
Herrgårdsvägen 97
E-post: magnus.stentagg@valjeviken.se
Vx 0456-15115

HALLANDS LÄN

SIW BLOM TERAPI OCH SAMTALSRUM
Siw Blom
Leg barnmorska, leg psykoterapeut, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Borgmästargatan 20, Varberg
Tel: 0733-447422
E-post: siw@siwblomterapi.se
Hemsida: www.siwblomterapi.se

KRONOBERGS LÄN

TINA NEVIN
Leg barnmorska, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Lenhovda
Tel: 070-8541397
E-post: tinanevin@me.com
Hemsida: www.sexualradgivarna.se

VÄXJÖ SEXUALRÅDGIVARE
Staglabergsgatan 17, Växjö
Inger Löfgren, leg barnmorska
Tel: 070 – 322 58 32
E-post: inger.lofgren@sexualradgivare.se
Hemsida: www.sexualradgivare.se

JÄMTLANDS LÄN

FJÄLLSEXOLOGEN
Marie Thulin, socionom, grundutbildning i KBT, masterexamen i sexologi Online-samtal endast. Enskilda, par och flersamma.
E-post: marie@fjallsexologen.se
Hemsida: www.fjallsexologen.se

KVINNOHÄLSAN ÖSTERSUND
Marie Thulin, socionom, grundutbildning i KBT, masterexamen i sexologi
Residensgränd 3, Östersund
Remisskrav. Mer info på 1177 under ”Kvinnohälsan Östersund”

JÖNKÖPINGS LÄN

LIVETS UNDER
Hanna Möllås, leg barnmorska, leg psykoterapeut (barn- och familjeterapi), auktoriserad specialist i klinisk sexologi (NACS), auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete (NACS), master i sexologi
Huskvarna
Hemsida: www.livetsunder.com

SEXOLOGISKA MOTTAGNINGEN
Västra Storgatan 1, Jönköping
Tel: 036-71 16 94

SKÅNE LÄN

ANDREA MAGNUSSON
Lund och Kristianstad
Leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut, masterexamen i sexologi
Enskilda samtal, parsamtal, sexualrådgivning
Hemsida: www.andreamagnusson.se
E-post: am.psykoterapikbt@gmail.com

BARNMORSKEMOTTAGNINGEN GRANEN
Grangatan 11, Malmö
Hemsida: https://vard.skane.se/barnmorskemottagningar/granen/
Dubravka Gladoić Håkansson, leg. barnmorska, grundutbildning i KBT, specialist i klinisk sexologi (NACS)
För egenremiss ring 040-33 33 00 eller kontakta på 1177 Vårdguidens E-tjänster

BARNMORSKEMOTTAGNINGEN NAJADENS SEXOLOGMOTTAGNING
Drottninggatan 7, Helsingborg
Suzanne Lindström, leg. barnmorska, auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS), grundutbildning i KBT
Tel: 0771-229000
Mobil: 070-6248630

BARNMORSKEMOTTAGNINGEN RIKSENSTÄNDER
Södra Kaserngatan 12, 291 53 Kristianstad
Erika Ahlgren leg. barnmorska, masterutbildning i sexologi
Tel: 044-3094349 för egenremiss
1177 Vårdguidens E-tjänster, Barnmorska.nu 0771-151516
Hemsida: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Barnmorskemottagningen-Riksens-Stander-Kristianstad/

BARNMORSKEMOTTAGNINGEN SÖDERTULL
Helgeandsgatan 16, Lund
Hemsida: https://vard.skane.se/barnmorskemottagningar/sodertull/
Johanna Karlsson Jow, socionom, specialist i sexologisk rådgivning (NACS), grundutbildning i PDT
För egenremiss ring 046-17 64 21 eller kontakta på 1177 Vårdguidens E-tjänster

BARNMORSKEMOTTAGNINGEN MAMA MIA GUSTAVSLUND
Helsingborg och Malmö
Eva Mossberg, leg. barnmorska med masterexamen i sexologi
Tel 042 311 07 59 eller växeln 040 610 01 00
E-mail:Eva.mossberg@mamamia.se

JOHANNA REHN
Sexolog/Socionom och specialist i sexualrådgivning (NACS)
Sexologmottagning BMM Hörby, Lund (Södertull), Hässleholm (Snapphanen)
Primärvården Region Skåne
Tel: 072-463 13 95
johanna.rehn@skane.se

ELSE-MARIE RASMUSSON
Skånes Universitetssjukhus, Verksamhetsområde Hematologi, onkologi och strålningsfysik.
Onkologisjuksköterska, masterexamen i sexologi, lic.examen i medicinsk vetenskap.
Sexualrådgivning för personer som behandlas eller behandlats för cancer, enskilt eller tillsammans med partner.
Tel: 046-177518

KARINA BÄCKSTRÖM
Curakliniken, Erikslustvägen 24, Malmö
Socionom, grundutbildning i KBT, masterexamen i sexologi.
Tel: 076-186 63 26
E-post: kontakt@samtala.org
Hemsida: www.samtala.org

LIVIO BARNMORSKEMOTTAGNING
Per Albin Hanssons väg 41, Malmö
Helena Cewers
Tel: 070-4960516
E-post: cewers@hotmail.com

LYHÖRD LUST
Stora Södergatan 8c, Lund
Kim Wallgren leg. barnmorska och ackrediterad sexolog
E-post: boka@lyhordlust.se
Hemsida: www.lyhordlust.se

MARGIT LEIST HAGSTRÖM
Lund
Leg barnmorska, grundutbildning i KBT, auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
Tel: 0739-82 44 58
E-post: margit@sexosam.se
Hemsida: www.sexosam.se

S:T LUKAS
Bruksgatan 27, Ängelholm
Margaretha Norling, socionom, leg psykoterapeut, Sexolog med 97.5 hp, magisterexamen i socialt arbete, utbildning i krisbearbetning och våld i nära relationer.
Tel: 0431-88499
E-post: margaretha.norling@sanktlukas.se
Hemsida: S:t Lukas (sanktlukas.se)

SEXOLOG TORBJÖRN SKOGLUND
Föreningsgatan 26, Malmö
Leg. hälso- och sjukvårdskurator. Master i sexologi.
E-post: kontakt@sexologskoglund.se
Hemsida: www.sexologskoglund.se 

SEXOLOGMOTTAGNINGEN
Kvinnokliniken, Skåne Universitetssjukhus, Malmö
Ulrika Johnsson
Annette Mörk, leg. barnmorska, masterexamen i sexologi vid Malmö Universitet
Tel: 040-33 21 52 / 040-33 20 89

SEXUALTERAPEUTISKA MOTTAGNINGEN SKÅNE
Västra Kanalgatan 1, Malmö
En mottagning för dig som vill utveckla eller förändra din sexuella förmåga eller uttryck. Mottagningen är öppen för alla som bor eller vistas i Skåne län.
Tel 040-611 99 44
Hemsida: www.sexualterapiskane.se

CENTRUM FÖR SEXUELL HÄLSA
Claesgatan 7, Malmö
Jack Lukkerz, socionom, auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS), masterexamen i sexologi, grundläggande psykoterapi (PDT)
Tel 040-33 17 47
Hemsida: www.1177.se/Skane/hitta-vard/kontaktkort/Hudmottagning-Centrum-for-sexuell-halsa-Malmo/

SUZANNE LINDSTRÖM
Stortorget 11, Helsingborg
Leg barnmorska, auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS), grundläggande psykoterapi (KBT)
Tel: 0730-210630
E-post: suzanne.lindstrom@telia.com
Hemsida: www.klinisksexolog.se

RAKEL KVASSMAN
Eddagatan 4, Malmö
socionom, masterexamen sexologi, grundläggande psykoterapi (KBT), parterapi enligt IBCT
E-post: rakel.kvassman@doktor.se
Hemsida: www.doktor.se/mottagningar/orestadskliniken/vart-utbud/sexolog/

STOCKHOLMS LÄN

AH PSYKOTERAPI
Anette Hamrelius, leg psykoterapeut och familjerådgivare
Kungsgatan 37, Stockholm
Hemsida: www.ahpsykoterapi.se
E-post: anette.hamrelius@telia.com
Tel: 070-8679575

ANOVA
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Verksamhet i tre underavdelningar och övergripande syftet med verksamheten är att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa och sexuellt våld genom att bedriva högkvalitativ diagnostik, behandling, forskning, utveckling och undervisning.
Tel: 08 – 58 58 28 17
Rådgivningstelefon: 020–1200333
Preventell – Hjälplinjen vid oönskad sexualitet: 020–66 77 88 www.preventell.se

BIRGITTA HULTER / SESAM AB
Wallingatan 37, Stockholm
Ringgatan 19, 752 17 Uppsala
Doktor i medicinsk vetenskap och auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
Samlivsmottagning och kunskapsutveckling för sexuell hälsa och välbefinnande
Tel: 0708 – 662886
Hemsida: www.sexolog.se
E-post: birgitta@sexolog.se

BOSSE RÅD, STÖD OCH KUNSKAPSCENTER
För personer med fysisk funktionsnedsättning – medfödd eller förvärvad
Döbelnsgatan 59, Stockholm
Tel: 08-54488660
Hemsida: www.bosse-kunskapscenter.se
E-post: bosse@bosse-kunskapscenter.se

CHARLOTTE MAKBOUL
Närhetakuten, Götgatan 71, Stockholm
Socionom, leg psykoterapeut, auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS), handledare i psykoterapi
Tel: 070-7217598
E-post: charlotte@narhetsakuten.se

EHWA GUTING / CITYMOTTAGNINGEN FÖR SEXUELL HÄLSA
Leg. barnmorska, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning (NACS)
E-post: ehwa.guting@mamamia.se
Hemsida: www.mamamia.se/sexuell-halsa

KALLE NORWALD
Socionom, master i sexologi, grundläggande utbildning i psykoterapi, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Hemsida: www.kallenorwald.se
E-post: info@kallenorwald.se

LENNIE LINDBERG – EMPATICUM PSYKOTERAPI
Leg psykoterapeut, parterapeut, auktoriserad klinisk sexolog (NACS), auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete (NACS)
Hemsida: www.empaticum.se
E-post: lennie@empaticum.se

MALENA IVARSSON
Socionom, auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
Tel: 070 – 4923611
Hemsida: www.malena.se
E-post: malena.i@telia.com

MALIN DREVSTAM
Socionom, leg psykoterapeut
Grev Turegatan 10, Stockholm
Hemsida: www.malindrevstam.se
E-post: malin@malindrevstam.se

MARGARETA NORDEMAN
Leg psykoterapeut och auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
Tel: 0733 – 74 70 74
Hemsida: www.margaretanordeman.se
E-post: margareta.nordeman@telia.com

LEIGH NORÉN
Sexologkliniken – Sexualrådgivning och sexualterapi för enskilda och par kring svårigheter med sex och relationer.
Socionom, master i sexologi, grundläggande utbildning i psykoterapi.
Hemsida: www.sexologkliniken.com
E-post: kontakt@sexologkliniken.com
Tel: 076-3163497

RFSU-KLINIKEN
Salar Shalmashi, leg psykoterapeut, auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
Ingela Löwenthal, leg psykoterapeut, diplomerad sexualupplysare (SfS)
Åsa Enervik, leg barnmorska, diplomerad sexualupplysare (SfS)
Medborgarplatsen 3, plan 7, Stockholm
Tel 08-692 07 80, 08-692 97 70
Hemsida: www.rfsu.se

SENSEA SEXOLOGMOTTAGNING
Catharina Lundgren Idh, leg barnmorska, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Pia Jonason, leg barnmorska, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Hemsida: www.senseasexologmottagning.se
E-post: info@senseasexologmottagning.se

SEXOLOGIBYRÅN SUZANN LARSDOTTER
Aukt. socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator, master i sexologi, grundläggande utbildning i psykoterapi, specialist i sexologisk rådgivning och specialist i sexologiskt hälso och utbildningsarbete (NACS).
Hemsida: www.suzannlarsdotter.se
E-post: info@suzannlarsdotter.se

STOCKHOLMS MANSMOTTAGNING
Alla som identifierar sig som män är välkomna till Stockholms mansmottagning för samtal och stöd. Har man en penis kan man få hjälp med undersökning och testning.
Hemsida: www.stockholmsmansmottagning.se

UPPSALA LÄN

SAMLEVA SEX- OCH SAMLEVNADSMOTTAGNING
Ninni Stålhammar, Leg barnmorska, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Hemsida: www.samleva.se
E-post: info@samleva.se

Specialistrehabiliteringsmottagningen
Axel Brattberg, Leg. läkare, specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin, auktoriserad specialist i klinisk sexologi (NACS)
Malin Swartling, PhD, leg. läkare, specialist i rehabiliteringsmedicin, Fellow of European Commission of Sexual Medicine
Akademiska sjukhuset, Genetikvägen 4, 751 85 Uppsala
Tel: 018-611 90 19

VÄRMLANDS LÄN

MOTTAGNINGEN FÖR SEXUELL HÄLSA

Centralsjukhuset i Karlstad
Susanne Axelsson
Tel: 054-616793
Hemsida: Kontakt via 1177.se

VÄSTERNORRLANDS LÄN

ULRIKA SJÖBERG
Actig – Mottagning för sexologiska och relationella frågeställningar.
Leg. Barnmorska. Grundläggande utbildning i psykoterapi med inriktning på ACT. Parterapeut IBTC. Sexualrådgivare
Skolhusallén 3, 852 32 Sundsvall
E-post: ulrika@actig.se
Hemsida: www.actig.se

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

LINNÉSTADENS SEX- OCH SAMLEVNADSMOTTAGNING
Vegagatan 14, Göteborg
Ulla-Britt Widegren, leg barnmorska, grundutbildning i KBT, auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS), handledare i sexologi
Tel: 031-24 60 30
Hemsida: www.samlevgbg.com

SEXUALMEDICINSKT CENTRUM (SMC)
Fjärde Långgatan 48, Göteborg
Tel: 031-3460680
Hemsida: www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/sexualmedicinskt-centrum

SEXOLOGGRUPPEN
Första Långgatan 12, Göteborg
Madeleine Douhan och Lena Skride, legitimerade sjuksköterskor och barnmorskor med vidareutbildning i klinisk sexologi, andrologi, KBT och parterapi.
E-post: info@sexologgruppen.se
Hemsida: www.sexologgruppen.se

SEXOLOGISKA SAMTAL
Göteborg
Eila Onsjö, socionom, handledare
Språk: svenska, engelska, finska
Tel: 0704-934753
E-post: eila.onsjo@sexologiskasamtal.se
Hemsida: www.sexologiskasamtal.se

KBT I STENUNGSUND
Susanne Dejenfelt, leg. sjuksköterska, grundutbildning i KBT, 90 HP i sexologi
E-post: email@kbtistenungsund.se
Tel: 073-531 56 68
Hemsida: www.kbtistenungsund.se

ÖREBRO LÄN

LEVALI
Beatrice Lindéh, leg. psykolog, 85 hp i sexologi. Välkomnar enskilda, par och flersamma. Fysiskt och digitalt. Speciellt kunnig inom sexuella och relationella minoriteter, neuropsykiatri och särbegåvning.
E-post: beatrice@levali.nu
Tel: 076-005 87 92
Hemsida: www.levali.nu