Nedanstående lista är till för dig som söker rådgivning, konsultation, behandling eller psykoterapi hos sexologiskt utbildade och/eller auktoriserade personer.

Du som söker en auktoriserad specialist, titta även på vår förteckning över auktoriserade kliniska sexologer och sexologiska rådgivare i Sverige.

BLEKINGE LÄN

MAGNUS STENTAGG
Rehabsjuksköterska, master i sexologi.
Region Blekinge, Verksamhetsområde Rehabilitering, smärtrehab och cancerrehab.
Karlshamn och Karlskrona
Tel: 0454-732062

 

HALLANDS LÄN

SIW BLOM TERAPI OCH SAMTALSRUM
Siw Blom
Leg barnmorska, leg psykoterapeut, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Borgmästargatan 20, Varberg
Tel: 0733-447422
E-post: siw@siwblomterapi.se
Hemsida: www.siwblomterapi.se

 

KRONOBERGS LÄN

TINA NEVIN
Leg barnmorska, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Lenhovda
Tel: 070-8541397
E-post: tinanevin@me.com
Hemsida: www.sexualradgivarna.se

VÄXJÖ SEXUALRÅDGIVARE
Staglabergsgatan 17, Växjö
Inger Löfgren, leg barnmorska
Tel: 070 – 322 58 32
E-post: inger.lofgren@sexualradgivare.se
Hemsida: www.sexualradgivare.se

 

JÖNKÖPINGS LÄN

LIVETS UNDER
Hanna Möllås, leg barnmorska, leg psykoterapeut (barn- och familjeterapi), auktoriserad specialist i klinisk sexologi (NACS), auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete (NACS), master i sexologi
Huskvarna
Hemsida: www.livetsunder.com

SEXOLOGISKA MOTTAGNINGEN
Västra Storgatan 1, Jönköping
Tel: 036-71 16 94

 

SKÅNE LÄN

ANDREA MAGNUSSON
Lund och Kristianstad
Leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut, masterexamen i sexologi
Enskilda samtal, parsamtal, sexualrådgivning
Hemsida: www.andreamagnusson.se
E-post: am.psykoterapikbt@gmail.com

BARNMORSKEMOTTAGNINGEN GRANEN
Grangatan 11, Malmö
Hemsida: https://vard.skane.se/barnmorskemottagningar/granen/
Dubravka Gladoić Håkansson, leg. barnmorska, grundutbildning i KBT, specialist i klinisk sexologi (NACS)
För egenremiss ring 040-33 33 00 eller kontakta på 1177 Vårdguidens E-tjänster

BARNMORSKEMOTTAGNINGEN NAJADENS SEXOLOGMOTTAGNING
Drottninggatan 7, Helsingborg
Tel: 0771-229000
Mobil: 070-6248630

BARNMORSKEMOTTAGNINGEN SÖDERTULL
Helgeandsgatan 16, Lund
Hemsida: https://vard.skane.se/barnmorskemottagningar/sodertull/
Johanna Karlsson, socionom, specialist i sexologisk rådgivning (NACS),
För egenremiss ring 046-17 64 21 eller kontakta på 1177 Vårdguidens E-tjänster

CANCERREHABILITERINGSMOTTAGNINGEN HELSINGBORG
Olympiahuset, Charlotte Yhlens gata 5, plan 1, Helsingborg
Eva Mossberg, leg barnmorska, masterexamen i sexologi
Tel/SMS: 0725-999 300

CENTRUM FÖR SEXUELL HÄLSA
Claesgatan 7, plan 3, Malmö
Tidsbokning: 040 – 33 17 47
Johanna Rehn, kurator, specialist i sexologisk rådgivning (NACS) direkttelefon: 040 – 33 64 05
Torbjörn Skoglund Nyberg, kurator och sexolog
Hemsida: http://www.skane.se/webbplatser/skanes-universitetssjukhus/organisation-a-o/centrum-for-sexuell-halsa/

ELSE-MARIE RASMUSSON
Skånes Universitetssjukhus, Verksamhetsområde Hematologi, onkologi och strålningsfysik.
Onkologisjuksköterska, masterexamen i sexologi, lic.examen i medicinsk vetenskap.
Sexualrådgivning för personer som behandlas eller behandlats för cancer, enskilt eller tillsammans med partner.
Tel: 046-177518

KARINA BÄCKSTRÖM
Curakliniken, Erikslustvägen 24, Malmö
Socionom, KBT-terapeut, master i sexologi.
Tel: 076-186 63 26
E-post: kontakt@samtala.org
Hemsida: www.samtala.org

LIVIO BARNMORSKEMOTTAGNING
Per Albin Hanssons väg 41, Malmö
Helena Cewers
Tel: 070-4960516
E-post: cewers@hotmail.com

LYHÖRD LUST
Föreningsgatan 26, Malmö
Kim Wallgren leg. barnmorska och ackrediterad sexolog
E-post: boka@lyhordlust.se
Hemsida: www.lyhordlust.se

MARGIT LEIST HAGSTRÖM
Lund och Höör
Leg barnmorska, steg-1-terapeut (KBT), auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS)
Tel: 0739-82 44 58
E-post: margit@sexosam.se
Hemsida: www.sexosam.se

SEXUALTERAPEUTISKA MOTTAGNINGEN SKÅNE
Västra Kanalgatan 1, Malmö
En mottagning för dig som vill utveckla eller förändra din sexuella förmåga eller uttryck. Mottagningen är öppen för alla som bor eller vistas i Skåne län.
Tel 040-611 99 44
Hemsida: www.sexualterapiskane.se

SEXOLOGMOTTAGNINGEN
Kvinnokliniken, Skåne Universitetssjukhus, Malmö
Ulrika Johnsson
Annette Mörk, leg. barnmorska, masterexamen i sexologi vid Malmö Universitet
Tel: 040-33 21 52 / 040-33 20 89

SUZANNE LINDSTRÖM
Stortorget 11, Helsingborg
Leg barnmorska, auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS), steg-1-utbildning i KBT
Tel: 0730-210630
E-post: suzanne.lindstrom@telia.com
Hemsida: www.klinisksexolog.se

 

STOCKHOLMS LÄN

AH PSYKOTERAPI
Anette Hamrelius, leg psykoterapeut och familjerådgivare
Kungsgatan 37, Stockholm
Hemsida: www.ahpsykoterapi.se
E-post: anette.hamrelius@telia.com
Tel: 070-8679575

ANOVA
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Verksamhet i tre underavdelningar och övergripande syftet med verksamheten är att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa och sexuellt våld genom att bedriva högkvalitativ diagnostik, behandling, forskning, utveckling och undervisning.
Tel: 08 – 58 58 28 17
Rådgivningstelefon: 020–1200333
Preventell – Hjälplinjen vid oönskad sexualitet: 020–66 77 88 www.preventell.se

BIRGITTA HULTER / SESAM AB
Wallingatan 37, Stockholm
Ringgatan 19, 752 17 Uppsala
Doktor i medicinsk vetenskap och auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
Samlivsmottagning och kunskapsutveckling för sexuell hälsa och välbefinnande
Tel: 0708 – 662886
Hemsida: www.sexolog.se
E-post: birgitta@sexolog.se

BOSSE RÅD, STÖD OCH KUNSKAPSCENTER
För personer med fysisk funktionsnedsättning – medfödd eller förvärvad
Döbelnsgatan 59, Stockholm
Tel: 08-54488660
Hemsida: www.bosse-kunskapscenter.se
E-post: bosse@bosse-kunskapscenter.se

CHARLOTTE MAKBOUL
Närhetakuten, Götgatan 71, Stockholm
Socionom, leg psykoterapeut, auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS), handledare i psykoterapi
Tel: 070-7217598
E-post: charlotte@narhetsakuten.se

EMOTIVUM – Sexologi & Psykoterapimottagning
Vi arbetar brett med sexologi och med de flesta sexuella problem. Det kan t.ex vara sexuella dysfunktioner, hypersexualitet, sexuell identitetsproblematik eller att man lider av sitt tändningsmönster.
Maria Carola-Bure, Auktoriserad specialist i klinisk sexologi (NACS), MSc, Leg psykolog, leg psykoterapeut
St Göransgatan 63, Stockholm
Tel: 08 – 551 141 00
E-post: info@emotivum.se
Hemsida: www.emotivum.se

KALLE NORWALD
Socionom, master i sexologi, grundläggande utbildning i psykoterapi, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Hemsida: www.kallenorwald.se
E-post: info@kallenorwald.se

LENNIE LINDBERG – EMPATICUM PSYKOTERAPI
Leg psykoterapeut, parterapeut, auktoriserad klinisk sexolog (NACS), auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete (NACS)
Hemsida: www.empaticum.se
E-post: lennie@empaticum.se

MALENA IVARSSON
Socionom, auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
Tel: 070 – 4923611
Hemsida: www.malena.se
E-post: malena.i@telia.com

MALIN DREVSTAM
Socionom, leg psykoterapeut
Grev Turegatan 10, Stockholm
Hemsida: www.malindrevstam.se
E-post: malin@malindrevstam.se

MARGARETA NORDEMAN
Leg psykoterapeut och auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
Tel: 0733 – 74 70 74
Hemsida: www.margaretanordeman.se
E-post: margareta.nordeman@telia.com

NOAKS ARK STOCKHOLM
Psykoterapi och sexologkonsultationer för dig som lever med hivinfektion.
Lennie Lindberg, leg psykoterapeut och specialist i klinisk sexologi (NACS)
Stina Gräntz, leg psykolog och leg psykoterapeut
Peder Ahlin, hivrådgivare och grundutbildad i psykoterapi
Hemsida: www.noaksark.org/stockholm

LEIGH NORÉN
Sexologkliniken – Sexualrådgivning och sexualterapi för enskilda och par kring svårigheter med sex och relationer.
Socionom, master i sexologi, grundläggande utbildning i psykoterapi.
Hemsida: www.sexologkliniken.com
E-post: kontakt@sexologkliniken.com
Tel: 076-3163497

RFSU-KLINIKEN
Salar Shalmashi, leg psykoterapeut, auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
Ingela Löwenthal, leg psykoterapeut, diplomerad sexualupplysare (SfS)
Åsa Enervik, leg barnmorska, diplomerad sexualupplysare (SfS)
Medborgarplatsen 3, plan 7, Stockholm
Tel 08-692 07 80, 08-692 97 70
Hemsida: www.rfsu.se

SENSEA SEXOLOGMOTTAGNING
Catharina Lundgren Idh, leg barnmorska, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Pia Jonason, leg barnmorska, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Hemsida: www.senseasexologmottagning.se
E-post: info@senseasexologmottagning.se

SEXOLOGIBYRÅN SUZANN LARSDOTTER
Aukt. socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator, master i sexologi, grundläggande utbildning i psykoterapi, specialist i sexologisk rådgivning och specialist i sexologiskt hälso och utbildningsarbete (NACS).
Hemsida: www.suzannlarsdotter.se
E-post: info@suzannlarsdotter.se

STOCKHOLMS MANSMOTTAGNING
Alla som identifierar sig som män är välkomna till Stockholms mansmottagning för samtal och stöd. Har man en penis kan man få hjälp med undersökning och testning.
Hemsida: www.stockholmsmansmottagning.se

ULRIKA SJÖBERG
ACTIG – mottagning för sexologiska och relationella problem
Leg barnmorska, grundutbildad i psykoterapi med inriktning på ACT
Sexualrådgivare
Flemminggatan 113, Stockholm
Hemsida: www.actig.se
Mejl: ulrika@actig.se

 

UPPSALA LÄN

Samleva Sex- och samlevnadsmottagningen
Ninni Stålhammar, Leg barnmorska, specialist i sexologisk rådgivning (NACS)
Hemsida: www.samleva.se
E-post: info@samleva.se

 

VÄRMLANDS LÄN

MOTTAGNINGEN FÖR SEXUELL HÄLSA

Centralsjukhuset i Karlstad
Susanne Axelsson
Tel: 054-616793
Hemsida: Kontakt via 1177.se

 

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

LINNÉSTADENS SEX- OCH SAMLEVNADSMOTTAGNING
Vegagatan 14, Göteborg
Ulla-Britt Widegren, leg barnmorska, KBT-terapeut, auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS), handledare i sexologi
Tel: 031-24 60 30
Hemsida: www.samlevgbg.com

NÄRHÄLSAN SEXUALMEDICINSKT CENTRUM (SMC)
Fjärde Långgatan 48, Göteborg
Tel: 031-3460680
Hemsida: www.narhalsan.se/smc

SEXOLOGGRUPPEN
Första Långgatan 12, Göteborg
Madeleine Douhan och Lena Skride, legitimerade sjuksköterskor och barnmorskor med vidareutbildning i klinisk sexologi, andrologi, KBT och parterapi.
E-post: info@sexologgruppen.se
Hemsida: www.sexologgruppen.se

SEXOLOGISKA SAMTAL
Göteborg
Eila Onsjö, socionom, handledare, samtalsterapeut
Språk: svenska, engelska, finska
Tel: 0704-934753
E-post: eila.onsjo@sexologiskasamtal.se
Hemsida: www.sexologiskasamtal.se