Svensk Förening för Sexologi
Hälsingegatan 3
113 23 Stockholm

Svensk Förening för Sexologi är registrerat som en ideell förening. Organisationsnummer är 802488-8623.

Allmänna frågor om föreningen hänvisas till mejladress info@svensksexologi.se.

Ladda ner en presentationsbroschyr om föreningen som PDF här.

För kontakt med styrelsen, se länk.

Sommarinformation 2017
Mellan juni och augusti är möjligheten till kontakt med styrelse och övriga förtroendevalda begränsad. Alla mejl besvaras men svar kan dröja.