Årsmötet 2017 fattade beslutet att införa en diplomering som sexualupplysare i Svensk Förening för Sexologis regi. Här nedan kan du läsa om frågor och svar rörande den nya diplomeringen.

Vilka kriterier finns för att bli diplomerad sexualupplysare inom SfS?
Inom kort kommer du kunna läsa de slutgiltiga kriterierna här på hemsidan. Årsmötet har beslutat om kriterierna men också beslutat om viss revidering av dessa. Så snart revideringen är klar kommer kriterierna publiceras. Förutom formella kriterier kommer du förbinda dig att följa SfS etiska kod.

När kan jag ansöka?
Vi kommer ta emot de första ansökningarna under september 2017. Alla som ansöker under september månad kommer få besked under 2017.

Vad kostar diplomeringen?
För 2017 är avgiften för handläggning beslutad av föreningens årsmöte till 1000 kronor. Avgiften för ansökningar som inkommer 2018 är ännu inte beslutad.

Kan jag bli diplomerad om jag inte är medlem i föreningen?
Nej, du måste ha varit medlem i SfS under minst två års tid. Ansök om medlemskap här.

Betyder detta att jag kan kalla mig sexolog?
”Sexolog” är inte en skyddad titel i Sverige men diplomeringen ska inte förväxlas med att bli sexolog. Genom SfS kan du bli diplomerad sexualupplysare och det ska inte förväxlas med en auktorisation som sexolog vilket ges genom vår nordiska paraplyorganisation NACS. Titeln du får använda dig av när din ansökan är godkänd är ”Diplomerad sexualupplysare (SfS)”.

Vem kan jag kontakta om jag vill veta mer?
Arbetet projektleds inledningsvis av styrelseledamöterna Stefan Balogh och Ingela Steij Stålbrand som du kan kontakta om du har ytterligare frågor än de som besvaras på denna sida. Diplomeringskommittén utgörs av Stefan Balogh, Ingela Steij Stålbrand, Catharina Lundgren Idh och Jack Lukkerz. Kommittén har valts på en mandatperiod om två år och innehar alltså sitt uppdrag till årsmötet 2019.