Compulsive Sexual Behaviours

Författare: Silva Neves (2021) Recensent: Hanna Möllås

Boken är en uppgörelse med traditionella synsätt av begrepp som sex-, porr- eller kärleksmissbruk. Författaren själv har tidigare arbetat inom den typ av vård som fokuserar på beteendeförändring av vissa sexuella beteenden. Inget av gängse diagnossystem tillskriver begreppen den karaktär att det kan beskrivs som en diagnos. Trots det används orden flitigt av patienter när de ska beskriva sina besvär. Silva Neves menar att det är upp till kliniker att ge andra evidensbaserade perspektiv på varför vi har sex, tittar på porr eller blir förälskade. Trots bokens ödmjuka och varma ton är han sträng i sin uppläxning av det oetiska i att även sexologiskt skolade fortsätter använda begrepp som sexmissbruk, när det inte finns. Då fortsätter bara sexterapeuter reproducera bilden av hur sexuella normer ska bestämma när en människa ”vill ha för mycket sex”.

Han gör en grundläggande genomgång utifrån den diagnos som finns i ICD-11, Complusive Sexual Behaviour Disorder. Han visar snabbt på hur svår den är att få, eftersom diagnoskriterierna är tydligt strikta. Han ger tydliga belägg för svårigheterna med de myter som framläggs om porrens orsak och verkan. Vidare beskriver han hur han på sin egenn mottagning arbetar med personer som initialt kallar sig för sexmissbrukare. Men för att hjälpa dessa patienter använder han en sexpositiv approach som är förankrad i sexologisk och psykoterapeutisk kunskap.

Trots att ytterst få patienter kan få diagnosen CSBD, kan de få hjälp genom att arbeta med sin erotiska palett. Här utgår Neves från Jack Morins klassiker om The erotic mind. Vi ska inte uppmuntra patienten att sluta med sina beteenden, utan att istället identifiera hur hens erotiska längtan ser ut. Utifrån detta går det sedan att arbeta med hur de olika delarna relaterar till sexuell hälsa.

Den senare delen av boken är djupdykning i hur terapeuten kan arbeta med trauman eller svåra livshändelser för att hjälpa patienten förstå sig själv lite mer. Med hjälp av ankytningsteori och traumaarbete visar Neves på ett förhållningssätt där människor kan få lära känna sin sexualitet på ett nytt sätt, utan att känna sig tvingade eller drivna av ångest. Där vissa beteenden kanske fortsätter men där tvånget är uppklarat. En viktig poäng genom boken är skillnaden mellan impuls och tvång. Båda aspekterna kan leda till samma beteenden, men impuls söker njutning och det roliga, medan tvånget drivs från det jobbiga. Att identifiera detta i terapins tidiga skede hjälper patienten att än mer förstå sig själv och sina beteenden.

Boken ger genomgående referenser till både forskning, artiklar, böcker och hemsidor.

Jag ger denna bok mitt allra högsta betyg. Det är tydligt att Silva Neves skrivit boken med stor kunskap som byggts på mötet med patienter. Hans ödmjuka och varma ton går inte att ta miste på. Det enda jag kan sakna är en mer fördjupande del om hur vi jobbar med partners till de som söker för detta. Boken riktar sig till kliniker och är värd att läsa av alla som vill få ett evidensbaserat grepp om holistisk sexologisk behandling.