”Vill du? Får jag? Ska vi? Undervisning i sexualitet, samtycke och relationer”

Författare: Gunilla Zuleta och Sofia Palomaa (2022) Recensent: Jack Lukkerz

Den svenska sexualundervisningen är en grundmurad och sällan ifrågasatt del av den svenska skolan och det svenska samhället. Alla minns vi våra egna lektioner: den där planschen på könsorgan i genomskärning, den där högröda läraren som stammade fram något obegripligt, det skakiga bildbandet eller buffrande klippet från nätet. För en del framkallade undervisningen högsta skämsfaktor, för andra gav den en bekräftelse på den egna sexualiteten, för ytterligare någon innebar den bara en sorglig upprepning av den totala avsaknaden och synligheten av lusten, identiteten eller längtan.

Sexualundervisningen spelar onekligen en betydande roll för vår uppväxt men den befinner sig ständigt i den där paradoxen: att både upplysa och uppmuntra till en självständig, njutningsfylld sexualitet samtidigt som den ska lära oss vad som är rätt och fel, varna för riskerna och inte minst disciplinera oss i egenskap av framtidens sexuella medborgare. I denna skärningspunkt befinner sig givetvis också denna bok, som utgör ett bidrag till en växande flora av litteratur inom ämnet sexualundervisning.

Författarna Gunilla Zuleta, som har en gymnasielärar- och journalistisk bakgrund, och Sofia Palomaa, med en magisterexamen i sociologi, lämnar ett betydelsefullt bidrag för alla lärare och andra som kämpar med att få grepp om detta komplexa och utmanande fält. Boken är viktig inte minst mot bakgrund av de reviderade läroplaner som gäller i svensk skola från och med höstterminen i år. Sexualundervisningen kommer här att byta namn till kunskapsområde sexualitet, samtycke och relationer. Undervisningen ska tydligare än förr betona ämnen som samtycke, pornografins roll med dess betydelse för ungas sexuella utveckling samt hedersrelaterat våld och förtryck. I fjol infördes dessutom ny examensordning på svenska lärarutbildningar med innebörden att samtliga lärare ska äga kompetens att undervisa i ämnet, något som i sig torde kräva många publikationer av god kvalitet.

Bokens visar sig ha en rad styrkor. Här återfinns den idéhistoriska och teoretiska inramningen som bland annat beskriver framväxten av svensk sexualundervisning. Boken ger vidare utrymme åt Anthony Giddens och paret Gagnon och Simons sociologiska teorier som de flesta av oss minns från sexologutbildningen. Boken har även en tydlig fokus på begränsande könsnormer och den ger avslutningsvis också en hel del nyttiga förslag på lektioner och metoder.

Samtidigt präglas boken stundtals av en journalistisk form. Konsekvensen blir texter med ett begränsat och daterat urval av källor, en beskrivande snarare än reflekterande och analytisk karaktär samt en inkonsekvent användning av terminologi. Skräckexemplet är sammanblandningen av begreppen sexualundervisning och sexologi i ett särskilt kapitel som rör undervisning i särskolan. Kapitlet om samtycke visar sig därtill knappast handla om samtycke i meningen ”att göra” samtycke, en i sig angelägen fråga för all sexualundervisning. I stället är kapitlet ideologiskt snarare än kunskapsdrivet. På ett förvirrande sätt rör kapitelförfattaren ihop den brännande frågan om sexuell utsatthet och våld med pornografi och sexualiseringar i medier. En bredare och vetenskapligt baserad analys av psykosociala perspektiv på såväl sexuell utsatthet som på pornografin i relation till unga lyser med sin frånvaro.

Boken är tvivelsutan värd att införskaffa för den som vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom ämnet sexualitet, samtycke och relationer. Men den bör inte läsas som Boken med stort B inom ämnet. I stället rekommenderar jag att den kompletteras med andra publikationer för en bredare och fördjupad förståelse av det komplexa fältet sexualundervisning.

Recensionen publicerades också i Sfs nyhetsbrev under december 2022