Svensk Förening för Sexologi erbjuder löpande fortbildning för medlemmarna. Sedan 2015 har detta fokuserat på SSA/SAR-kurser. Föreningen erbjuder både grundkurs (25 timmar) och fortsättningskurs (23 timmar). Kontakta info@svensksexologi.se för mer information.

Söker du allmän information om hur du kan söka auktorisation? Se länk.