Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning att gälla, kallad GDPR. Svensk Förening för Sexologi har genom dessa villkor förberett för att du som medlem ska kunna få information om vad detta innebär för ditt medlemskap och hur föreningen hanterar din personliga information.

Som medlem i SfS samlas följande uppgifter om dig in:

 • Namn, adress, postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Arbetsplats och/eller yrkestitel
 • Eventuella publikationer som du medverkat i eller publicerat

När du ansöker om medlemskap skickas e-posten vidare till valda representanter i SfS styrelse som beslutar om att uppta dig som medlem. Genom att välja e-post som kommunikationskanal för din ansökan om medlemskap godkänner du att vi fortsatt använder e-post i kommunikationen med dig. Om du vill återta detta godkännande måste Svensk Förening för Sexologi meddelas skriftligen.

Om du inte vill skicka e-post okrypterat kan du skriva ut blanketten och skicka per post. Oavsett hur du ansöker om medlemskap godkänner du att vi för upp inhämtade uppgifter i en medlemsmatrikel samt att e-postadressen läggs till i e-posttjänsten MailChimp som används för att distribuera föreningens nyhetsbrev. Medlemsmatrikeln är lokalt lagrad på kassörens dator. Datorn är försedd med ett inloggningslösenord och matrikeln är i sig skyddad med ett annat lösenord.

Begränsade uppgifter om dig som medlem publiceras vidare på hemsidan om du själv begärt det i form av en hänvisning till din verksamhet eller om du innehar en auktorisation från NACS eller en diplomering som sexualupplysare från SfS. Du behöver besöka de olika delarna av SfS hemsida för att förvissa dig om att informationen om dig som anges är relevant och i enlighet med dina önskemål om offentlighet.

Som auktoriserad eller diplomerad visas följande uppgifter om dig på SfS hemsida:

 • Namn, yrkestitel/yrkestitlar, verksamhetsort

Som person eller verksamhet dit du vill få hänvisningar visas följande uppgifter om dig på SfS hemsida:

 • Namn och/eller mottagningens namn samt relevanta yrkestitlar
 • Adress till dig och/eller mottagningen
 • Telefonnummer till dig och/eller mottagningen
 • Hemsida för dig och/eller mottagningen
 • E-postadress till dig och/eller mottagningen

Vid auktorisationsansökan eller ansökan om diplomering godkänner du att vi lagrar information om dig i enlighet med de uppgifter du lämnar i din ansökan. Du godkänner också att uppgifterna kommuniceras vidare till förtroendevalda i SfS diplomeringskommitté, SfS auktorisationskommitté och/eller NACS Authorization Committee (NACSAC/NACSES). Den kommunikationen sker i första hand via e-post och via molntjänsten Dropbox. Du godkänner därmed också att informationen skickas vidare till NACSAC:s och NACSES:s delegater i Norge och Island, som är icke-EU-länder.

Om du inte godkänner detta behöver du på eget initiativ kontakta SfS auktorisationskommitté för att få instruktioner om hur din ansökan kan behandlas.

Föreningen har vidare gjort bedömningen att vi inte behöver ett dataskyddsombud. Detta beror på att vi inte är ett offentligt organ, såsom en myndighet eller motsvarande, och inte registrerar uppgifter som i övrigt inte kan anses vara offentliga. Styrelsen som helhet övervakar löpande att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Eventuella avvikelser kommer att rapporteras snarast till dig som berörd medlem och årligen rapporteras vid föreningens årsmöten.

Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller användas för andra ändamål än direkt kommunikation mellan SfS och dig som medlem. Genom att godkänna villkoren får du regelbunden del av medlemsinformation såsom nyhetsbrev, kallelser till möten och inbjudan till utbildningar.

Information om accepterande av villkor

Samtliga befintliga medlemmar får under mars 2018 ett utskick från Svensk Förening för Sexologi med information om att besöka denna sida med villkor.

Om du inte accepterar vår hantering av dina personuppgifter enligt ovanstående information ska du också mejla info@svensksexologi.se senast den 30 april 2018 och be att uppgifterna raderas eller rättas. Ange då vilka uppgifter som ska raderas, rättas eller hanteras annorlunda.

Personer som blir medlemmar i föreningen efter 11 mars 2018 har automatiskt accepterat de nya villkoren enligt GDPR.

Villkorens giltighet

Villkoren har upprättats den 10 mars 2018.
Villkoren reviderades den 15 april 2018 med tillägg att godkänna vidarebefordran av auktorisationsansökningar vidare till NACSAC i Norge och Island (icke-EU-länder).