VÄLKOMMEN TILL OSS

Svensk Förening för Sexologi ska främja vetenskapligt utbyte och praktiskt samarbete inom området sexologi samt att verka för att sexologiska kunskaper tillvaratas och tillämpas | Medlemskap i Svensk Förening för Sexologi kan erhållas av den som i sin yrkesverksamhet eller i ideella verksamhet arbetar med sexologiska frågeställningar

SENASTE NYTT FRÅN FÖRENINGEN
Vill du bli medlem och engagera dig?

VILL DU BLI SEXOLOG?

Sök diplomering som sexualupplysare

Här hittar du mer information om hur du kan söka diplomering som sexualupplysare

Sök auktorisation som sexolog

Planerar du att söka auktorisation som sexolog? Här finns all information inför din ansökan.