• Lars-Gösta Dahlöf
  • Malena Ivarsson
  • Torvald Höjerback
  • Lillemor Rosenqvist
  • Maria-Carola Bure
  • Axel Brattberg
  • Margareta Nordeman

Vill du som medlem nominera någon till hedersmedlem i Svensk förening för sexologi? Hedersmedlemmar är personer som med sin gärning särskilt bidragit till föreningen.

För att kunna bli nominerad behöver en annan medlem skicka in sin anmälan med motivering till styrelsen för SfS på info@svensksexologi.se