Nedanstående lista är till för dig som söker sexologisk rådgivning och behandling inom vården. Tillgången till sexologiskt stöd inom vården varierar stort runt om i landet men många vårdgivare har fritt vårdval och kan erbjuda videosamtal.

Vissa av mottagningarna vänder sig till särskilda patientgrupper, den informationen hittar du om du går in på mottagningens egen hemsida.

Du som söker en auktoriserad specialist, titta även på vår förteckning över auktoriserade kliniska sexologer och sexologiska rådgivare i Sverige.

ANOVA
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Verksamhet i tre underavdelningar. Det övergripande syftet med verksamheten är att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa och sexuellt våld.
Hemsida: www.anova.se
Tel: 08-123 73 200
till ANOVA hör också Preventell – Hjälplinjen vid oönskad sexualitet: 020–66 77 88 (www.preventell.se)

BARNMORSKEMOTTAGNINGEN GRANEN
Malmö
Hemsida: https://vard.skane.se/barnmorskemottagningar/granen/
Tel: 0771-22 90 00

BARNMORSKEMOTTAGNINGEN MAMA MIA GUSTAVSLUND
Helsingborg och Malmö
Tel: 042 311 07 59 eller växeln 040 610 01 00
Hemsida: www.mamamia.se/skane/sexolog

BARNMORSKEMOTTAGNINGEN NAJADENS SEXOLOGMOTTAGNING
Helsingborg
Hemsida: Barnmoskemottagningen Najaaden
Tel: 0771-229000

BARNMORSKEMOTTAGNINGEN RIKSENS STÄNDER
Kristianstad
Tel: 044-3094349 alt 0771-151516
Hemsida: Barnmoskemottagningen Riksens Ständer

BARNMORSKEMOTTAGNINGEN TRIANGELN
Malmö
Hemsida: www.triangelnbmm.com
Tel: 040-919010 eller 076-778 13 65

BARNMORSKEGRUPPEN ÖRESUND
Skåne
Hemsida: www.bmgo.se/mottagningar/sexologmottagning/
Tel: 0771-191 191

BOSSE RÅD, STÖD OCH KUNSKAPSCENTER
För personer med fysisk funktionsnedsättning – medfödd eller förvärvad i behov av anpassningsstöd.
Stockholm
Tel: 08-54488660
Hemsida: www.bosse-kunskapscenter.se
E-post: bosse@bosse-kunskapscenter.se

CHARLIE CARE
Digital sexologmottagning
Skåne
Hemsida: www.charliecare.se
Telefon: 076-778 13 65

CITYMOTTAGNINGEN HÄSSLEHOLM
Hässleholm
Hemsida: www.citymottagningenhassleholm.se/Sexolog

CURAKLINIKENS SEXOLOGMOTTAGNING
Malmö
Hemsida: Curaklinken

DOKTOR.SE/ÖRESTADSKLINIKEN
Malmö
Hemsida: www.doktor.se/vardcentraler/orestadskliniken/utbud/#Sexologmottagning

FREJAKLINIKEN
Höllviken
Tel: 0768-582 060
E-post: eva.carin.borg@gmail.com
Hemsida: www.frejakliniken.se/sexolog/

HUDMOTTAGNING CENTRUM FÖR SEXUELL HÄLSA
Tar emot personer för testning och behandling för könssjukdomar. Erbjuder också stöd och råd om sexuell hälsa och preventivmedel.
Malmö
Tel: 040-33 17 47
Hemsida: www.vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar-och-avdelningar/hudmottagning-centrum-for-sexuell-halsa-malmo/

KVINNOHÄLSAN ÖSTERSUND
Östersund
Hemsida : Kvinnohälsan Östersund

LIVIO BARNMORSKEMOTTAGNING
Malmö
Hemsida: www.livio.se/barnmorskemottagningen-malmo/samarbeten/sexolog/
Tel: 070-4960516
E-post: cewers@hotmail.com

MAMA MIA CITYMOTTAGNINGEN FÖR SEXUELL HÄLSA
Stockholm
Hemsida: www.mamamia.se/sexuell-halsa

MOTTAGNINGEN FÖR SEXUELL HÄLSA
Centralsjukhuset i Karlstad
Tel: 054-616793
Hemsida: Mottagningen för sexuell hälsa

MOTTAGNING FÖR UNGA MÄN (MUM)
Västra Götalandsregionen
Mottagningen för unga män (MUM) är en sexualitets- och relationsmottagning som finns till för patienter som identifierar sig som man och är mellan 18 och 30 år gammal.
Hemsida: www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/mottagning-for-unga-man/

MOTTAGNING UNGA MÄN I PRIMÄRVÅRD
Uppsala
Mottagningen för unga män är en mottagning för män mellan 20-29 år. Här kan personer testa sig för könssjukdomar, prata om sexualitet/relationsfrågor och ställa frågor om kroppen.
Hemsida: www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Mottagning-unga-man-i-primarvard-Dragarbrunnsgatan-72B/

REHABILITERINGSMEDICINSKA MOTTAGNINGEN UPPSALA
Uppsala
Erbjuder sexologisk rådgivning och behandling för personer som till exempel har en hjärnskada, ryggmärgsskada, neurologisk sjukdom eller förhöjd muskelspänning/spasticitet.
Hemsida: www.akademiska.se/rehabiliteringsmedicinskamottagningen
Tel: 018-611 90 19

RFSU-KLINIKEN
Här får du hjälp med test för könssjukdomar, preventivmedelsrådgivning, sexualrådgivning och andra samtal om sexuell hälsa.
Stockholm
Tel 08-692 07 80, 08-692 97 70
Hemsida: www.rfsu.se

SEXOLOGMOTTAGNING BMM SÖDERTULL
Lund
Hemsida: https://vard.skane.se/barnmorskemottagningar/sodertull/
Tel: 046-17 64 21 eller 072-463 13 95

SEXOLOGIMOTTAGNINGEN KALMAR LÄN
Specialistmottagning med terapeutisk behandling och parsamtal, som vänder sig till patienter med mer komplex sexuell problematik. Remiss från vårdpersonal inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Kalmar län krävs. Sexologimottagningen bedriver konsultativt arbete, utbildning och handledning av vårdpersonal.
Kalmar
Hemsida: www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Sexologimottagningen-Kalmar-lan/

SEXUALMEDICINSKT CENTRUM (SMC)
Expertenhet inom sexuell hälsa. Erbjuder behandling för sexologiska och sexualmedicinska besvär för personer som är 23 år eller äldre. Erbjuder också konsultativt stöd/vägledning i sexologiska frågor till vårdgrannar.
Göteborg, men vänder sig till hela Västra götalandsregionen och arbetar enligt fritt vårdval.
Tel: 031-3460680
Hemsida: www.vgregion.se/smc

SPECIALISTREHABILITERINGEN KARLSHAMN
Erbjuder sexologisk rådgivning och behandling i samband med teamrehabilitering för personer med stroke-, hjärn-, allmän- och ryggskador samt cancer.
Tel: 0454-731000
Hemsida: Specialistrehabiliteringen Karlshamn

SEXUALTERAPEUTISKA MOTTAGNINGEN SKÅNE
En samtalsmottagning som riktar sig till alla personer i Skåne, oavsett sexualitet eller könsidentitet. Erbjuder psykoterapeutisk behandling för sexuella svårigheter och samtalsstöd för funderingar kring könsidentitet eller sexuell identitet
Malmö
Tel: 040-611 99 44
Hemsida: www.sexualterapiskane.se

SPECIALISTMOTTAGNING SEXUELL HÄLSA SÖDERSJUKHUSET
Tar emot personer som upplever besvär kring sin sexuella hälsa. Remiss behövs i de flesta fall.
Tel: 08-123 655 00
Hemsida: Specialistmottagning sexuell hälsa

STOCKHOLMS MANSMOTTAGNING
Alla som identifierar sig som män är välkomna till Stockholms mansmottagning för samtal och stöd. Den som har penis kan få hjälp med undersökning och testning.
Hemsida: www.stockholmsmansmottagning.se

STOCKHOLMS MOTTAGNING FÖR SEXUELL HÄLSA
En mottagning där personer kan få hjälp med test för könssjukdomar, preventivmedelsrådgivning, sexualrådgivning och andra samtal kring sexuell hälsa.
Tel: 08-123 405 00
Hemsida: www.stockholmsexuellhalsa.se

UNGDOMSMOTTAGNING
De flesta ungdomsmottagningar erbjuder stöd till personer upp till runt 23-25 års ålder. Inom uppdraget ingår att ge stöd avseende sexuell hälsa.
Hemsida: www.umo.se/hitta-mottagning/

VALJEVIKEN
Sölvesborg
Hemsida: www.valjeviken.se
Telefon: 0456-151 15
E-post: info@valjeviken.se