Du blir medlem i SfS genom att först läsa hur vi behandlar dina personuppgifter och därefter fylla i och skicka in en medlemsansökan. Styrelsen godkänner enbart ansökningar från personer som har aktuell koppling till det sexologiska arbetsområdet (professionellt eller ideellt).

Medlemsavgiften är 400 kronor per år och medlem. Betalningsmottagare är Svensk Förening för Sexologi (SfS), plusgironummer 72 57 44-7. Var noga med att alltid ange avsändare!

Observera att du inte ska betala in någon medlemsavgift innan du fått meddelande om att medlemskapet har beviljats. 

Har du godkänts som ny medlem och därefter betalat din avgift i samband med den årliga NACS-konferensen, som vanligtvis äger rum under hösten, eller efter 1 oktober, bjuder vi på medlemsavgiften även för hela nästkommande år.

Du som söker auktorisation eller diplomering måste ha betalat in medlemsavgift för att få handlingarna granskade och godkända. Observera att det ställs krav på medlemskap i föreningen under minst två år för att ansökan ska granskas. Läs mer om att betala auktorisationsavgiften på våra informationssidor för auktorisation.