Handledning i klinisk sexologi har som målsättning att utveckla kliniska färdigheter i rådgivning och behandling inom det sexologiska ämnesområdet. Handledning krävs för auktorisation som klinisk sexolog (NACS) respektive sexologisk rådgivare (NACS). Handledning kan också vara en kvalitetssäkring eller en uppföljning av den handleddes arbete med olika typer av sexologiska frågeställningar och problemområden.

Sedan våren 2017 auktoriserar Svensk Förening för Sexologi medlemmar med handledarkompetens som erbjuder handledning i sexologi till enskilda och grupper.

Riktlinjer inför ansökan om auktorisation som handledare i sexologi (SFS) (PDF-format, uppdaterad 2019)

Ansökningsblankett (Word-format)