Handledning i klinisk sexologi har som målsättning att utveckla kliniska färdigheter i rådgivning och behandling inom det sexologiska ämnesområdet. Handledning krävs för auktorisation som klinisk sexolog (NACS) respektive sexologisk rådgivare (NACS). Handledning kan också vara en kvalitetssäkring eller en uppföljning av den handleddes arbete med olika typer av sexologiska frågeställningar och problemområden.

Handledarauktorisationerna är under omarbetning och ny info kommer inom kort.