”Endometrios, symtom och behandling”

Författare: Johanna Nordengren (2021) Recensent: Hanna Möllås

Johanna Nordengren är överläkare vid Endometrioscentrum på Skånes Universitetssjukhus och arbetar även nationellt med frågorna inom svenska förening för obstetrik och Gynekologi.

Första delen redogör för de besvär och symtom som endometriospatienter erfar, men beskriver också de teorier kring varför det uppkommer och vilka typer av endometrios som finns. Den andradelen beskriver de olika behandlingsmetoder som finns att tillgå och deras för-och nackdelar. Författaren understryker vikten av tidig utredning med snabb och uppföljande behandling och menaratt detta gäller vare sig endometrios tydligt kan diagnostiseras eller om besvären klassas som svårmensvärk. Den tredje och sista delen handlar om hur endometrios påverkar en människa genom livets olika faser av pubertet, graviditet, amning och klimakteriet. Många endometriospatienter har fått vänta länge på hjälp och förtroendet för vården är ofta låg. Boken engagerar mig som behandlare att än mer hjälpa de personer som söker för smärtor i relation till menstruation. Boken fördjupar kunskapen om hur många olika organ som kan påverkas av endometrios och erbjuder en fördjupad del kring behandlingen med konkreta läkemedelsåtgärder. Boken riktar sig till behandlare, anhöriga och vårdgivare och det ger ett viss obalanserat intryck. För många patienter kan nog delar av boken bli svåråtkomlig, men för vårdgivare kan andra delar av boken bli för enkel. Genom boken finns patientbeskrivningar med kommentarer om vad som är viktigt i mötet medpatienter, dessa gör budskapet tydligt och lätt att ta till sig. I avslutningen ges en begreppslista och generell litteratur som kan härledas till bokens innehåll. Men genom boken finns det inte tydliga referenser åt det som skrivs, förutom att det ibland står att det inte finns evidens för tex antiinflammatorisk kost som behandling. På detta följer att där det inte står något om evidensläget eller studier, så behöver läsaren utgå från att det är skrivet utifrån vetenskap med en samlad bedömning från en gediget erfaren person. Man förstår dock i inledningen av boken att de fördjupade råden som ges kring läkemedel är tagen från Läkemedelsenheten vid Region Stockholm. Dessa uppgifter går ju enkelt att kontrollera, lika så de uppgifter som utgår från socialstyrelsens dokument från 2018. Men för övrigt är det inte många hänvisningar. Personligen hade jag önskat referenser så det enkelt skulle gå att läsa vidare om intressanta fakta. Å andra sidan är boken lättläst och det är uppenbart för läsaren att författaren är enormt kompetent inom ämnet och har mött otaliga endometriospatienter genom sin karriär. Medtanke på att endometriosproblematikens påverkan på samlivet hade jag gärna sett en fördjupning om de berör sexlivet. I dessa delar är pentetrationsnormen och samlag som sex, central. Men boken berör även att lusten kan påverkas av smärtan. Boken är absolut värd att läsa båda för att förnya, uppdatera sin kunskap eller med målet att veta vilken fakta mina patienter kan ha läst.

Recensionen har tidigare publicerats i Sfs nyhetsbrev under 2022