”Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen”

Författare: Kalle Norwald (2022) Recensent: Josefin Andersson

Enligt den nya läroplanen för grundskolan som gäller från och med hösten 2022 heter området som tidigare kallades ”Sex och samlevnad” i stället ”Sexualitet, samtycke och relationer”. Författaren Kalle Norwald beskriver i boken hur sex, samtycke och relationer kan integreras i de flesta skolämnen. Den är indelad i fyra delar: Sexualundervisningen då och nu, I klassrummet, Teman och fördjupningar och Ämnesintegrerad sexualundervisning. Norwald delar med sig av sin egen erfarenhet av sexualupplysning och peppar läsare att våga undervisa i ämnet. Han har som ambition att boken kan ge självförtroende och inspiration till osäkra undervisare, samt kunskap, eftertanke och tips på hur lärare och andra som kommer i kontakt med ungdomar kan tänka inför undervisning om innehållet Sexualitet, samtycke och relationer.

Boken ger konkreta tips på arbetssätt och relevanta frågor för diskussion med ungdomar, men även bland alla vuxna som kommer i kontakt med dem. Den vänder sig till en bred målgrupp och är lättläst (under 200 sidor) och informativ, och passar såväl för sträckläsning som läsning av ett avsnitt i taget med tid för reflektion och diskussion emellan. Det senare skulle vara passande till exempel i en personalgrupp som del av fortbildning. En annan självklar målgrupp är studerande på samtliga lärarprogram. I slutet av boken finns lästips och exempel på handledarfrågor till lärargrupper.

Norwald är auktoriserad socionom och sexologisk rådgivare (NACS) med grundläggande utbildning i psykoterapi. Texten hänvisar bland annat till aktuella sammanställningar av forskning från Folkhälsomyndigheten och Skolverket och ter sig trovärdig.

Det slår mig hur enkelt det är att integrera ämnet Sexualitet, samtycke och relationer i alla ämnen, om en tänker till en extra gång. Samtidigt går det att göra reflektionen att lika naturligt som att det finns lärare i idrott, matematik och slöjd borde det finnas lärare som har Sexualitet, samtycke och relationer som sitt huvudämne. Men den diskussionen får inte plats här. 

Till lärare, blivande lärare, ungdomsmottagningspersonal eller till de som möter ungdomar i vardagen – Läs boken!

Recensionen publicerades också i Sfs nyhetsbrev från december 2022