”Makt och privilegier i psykoterapi”

Författare: Malin Fors (2020) Recensent: Jack Lukkerz

Malin Fors är psykolog och psykoanalytiker i nordnorska Hammerfest

En formidabel käftsmäll. Det är beteckningen som kom för mig när jag lade ifrån mig boken och en kort stund grubblade över hur jag med en mening sammanfattar dess innehåll och budskap. Malin Fors, psykolog och psykoanalytiker i nordnorska Hammerfest, beskriver i denna lättlästa och lättillgängliga publikation våra djupt rotade fördomar och föreställningar som spelar en avgörande roll i psykoterapeutiskt arbete.

Men hon gör så mycket mer. Hon intar en ytterst personlig position i boken och använder ofta sig själv och sina erfarenheter som avstamp. Varvat med en rad kliniska exempel och vetenskapliga studier öppnar hon en dörr som utan tvekan måste öppnas av alla oss som har högt ställda ambitioner att bli bra och visavi den enskilde respektfulla psykoterapeuter.

Men om du tror att det är en lättöppnad dörr så har du fel. Du kommer att möta ditt eget motstånd, en ovilja och avsmak inför insikten att även du har mer att göra, sannolikt kommer du också att förnimma en god portion skam. Dessutom kommer du att förstå att det är lättare sagt än gjort att synliggöra, bearbeta och förhålla sig till våra inneboende begränsande föreställningar. Fors granskar exempelvis HBTQ-certifieringar, begreppet kulturkompetens och påbud om normmedvetenhet och skapar på så sätt en unik berättelse som jag ännu inte mött i den svenska kontexten. Hon gör helt enkelt upp med förenklingar, med att via symboler – bildligt och bokstavligt talat – avhända sig det djupare ansvaret att ständigt skärskåda och förändra egna värderingar och synsätt till patientens och förstås också egen fördel.

I fyra särskilda kapitel guidar Fors läsaren igenom de privilegier som vi alla åtnjuter eller saknar i våra liv. Så skildrar hon likheter i privilegier mellan patient och terapeut, privilegier i terapeutens respektive patientens favör samt likhet i icke-privilegier.

Så hur ska jag bäst sammanfatta boken? Jag vidhåller att den är en formidabel käftsmäll. Men Fors tar hand om dig som läsare. Hon pekar villkorslöst och utan pardon på våra blinda fläckar men hon lämnar dig aldrig i sticket. Hon prövar idéer men hon argumenterar väl för sina tankar. Hon ger förslag på hur vi alla kan och bör gå vidare mot målet att bli behandlare som har patientens bästa för ögonen. Boken är därför närmast ett obligatorium för alla som siktar på ett terapeutiskt värv värt namnet. Men förbered dig på en skakig resa, som du inte kommer att glömma i första taget.

Recensionen har tidigare publicerats i Sfs nyhetsbrev under 2022