”Bäckenbotten och förlossningsskador – Handbok för barnmorskor ”

Författare: Ann Olsson (red), Cecilia Lind, Emilia Rotstein och Mia Fernando (2020) Recensent: Eva Öster

Denna handbok handlar om bäckenbottens anatomi och fysiologi, definition och diagnostik av förlossningsskador samt vad som går att göra om skada har uppstått. Boken är skriven ur ett barnmorskeperspektiv, dvs hur barnmorskan kan förebygga, upptäcka och behandla en eventuell skada och är därför främst en handbok för just barnmorskor. Stort fokus ligger på att bedöma en felsuturerad, icke suturerad eller tillräckligt suturerad förlossningsskada samt på att avgöra graden av skada som kvarstår på bäckenbotten. Författarna beskriver även vilken rehab som kan passa på respektive skada, vad patienten själv kan göra, vilka råd barnmorskan kan ge och vad som behöver opereras en tid efter förlossningen eller rättare sagt när patienten ”fött klart sina barn”.

Boken är skriven på ett engagerande sätt och den är lätt att följa när det kommer till de delar som handlar om konkreta råd och patienters egna berättelser. Däremot handlar första delen av boken om bäckenbottens muskulatur, infästen och ligament och hur de är innerverade och skrivet på ett sätt att det tydligt riktar sig till barnmorskor. Därför kan det tänkas bli svårare att följa med i texten om läsaren inte har förkunskaper i gynekologisk anatomi och fysiologi.

I boken beskrivs också vilka muskler i bäckenbotten som engageras vid exempelvis penetration. Här beskrivs anatomiskt hur en av de muskler som bidrar till att slidmynningen sluter sig ofta är engagerad både vid dyspareuni och sexuell tillfredsställelse. Det finns också delar som handlar om sexualitet och sexuella besvär efter bäckenbottenskada. Sexualiteten kan givetvis vara påverkad både psykologiskt och fysiologiskt. Det kan vid sexuella problem vid bäckenbottenskada också leda till sexuell otillfredsställelse på grund av att den yttre och inre vaginala muskulaturen inte sluter sig som den ska. På ett psykologiskt plan kan det även handla om att patienten är rädd för att den, under sex, även ska läcka gas, urin eller avföring. Författarna beskriver utifrån dessa exempel hur patienten själv kan göra efter en bäckenbottenskada och hur det går att hitta tillbaka till sitt sexliv.

Boken är skriven utifrån forskning samt utifrån författarnas multiprofessionella erfarenheter och den ger verkligen ett brett spektrum på förlossningsskador. En hel del fokus ligger även på patienters egna berättelser och erfarenheter. Dessa berättelser är lätta att ta till sig och ger en tydlig bild av effekterna av förlossningsskador.

För mig, som själv är barnmorska, har boken varit väldigt läsvärd. Jag hade till och med önskat att den var en del i barnmorskeutbildningen. Delar av boken kan säkert vara av intresse även för de som inte arbetar med obstetrik/gynekologi men jag vet inte om det är tillräckligt mycket för att jag skulle kunna rekommendera den till någon utanför fältet.

Recensionen är också publicerad i SfS Nyhetsbrev som skickades under maj 2023