Sedan flera år finns ett masterprogram i sexologi vid Malmö Högskola. Flera högskolor och universitet erbjuder också kortare kurser i sexologi som till exempel Ersta Sköndal Bräcke Högskola (uppdragsutbildningar), Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Karolinska institutet. Flertalet av dessa utbildningar söks liksom andra kurser på www.antagning.se.

Men titeln ”sexolog” är inte skyddad. Den nordiska sammanslutningen för sexologer, NACS, dit Svensk Förening för Sexologi (SfS) är ansluten, erbjuder fyra auktorisationer inom det sexologiska området. Kraven för att bli auktoriserad finner du genom att följa denna länk.

Med start vårterminen 2018 erbjuder därför Svensk Förening för Sexologi i ett samarbete med SAPU, för första gången i Sverige, en komplett auktorisationsgrundande utbildning där auktorisation efter avslutad utbildning kan sökas hos Nordic Association for Clinical Sexology (NACS).

Utbildningen innehåller ett år inom allmän sexologi och ett år inom klinisk sexologi och ger behörighet att studera vidare på auktorisationsgrundande utbildning till auktoriserad klinisk sexolog – specialist i klinisk sexologi (NACS) under förutsättning att övriga kriterier i grundprofession är uppfyllda.

Utbildningen innehåller teoretiska moment där olika teorier och arbetssätt inom sexologi presenteras samt handledning där deltagarna erhåller handledning i sexologi. I kursavgiften är även ett obligatoriskt moment inkluderat, Sexual Attitude Reassessment (SAR) / Sexual Self Acknowledgement (SSA), där deltagaren får reflektera över den egna sexualitetens referensram. Integrerat i kursen är likaså sociala faktorer och strukturer som kan tjäna som resurser eller hinder för optimal sexuell hälsa.

Du kan läsa mer om utbildningen eller ansöka direkt online på www.sapu.se.