Här kan du ladda ner din faktura för medlemsavgiften 2024. Enligt årsmötets beslut är medlemsavgiften för 2024 oförändrad till 400 kronor. Förfallodatum är 2024-01-31.

Du fyller i namn och adress som fakturamottagare direkt i PDF:n, i övre högra hörnet. Om du inte fyller i fakturan direkt på dator så går det också bra att skriva ut den och fylla i den för hand.

Ladda ner faktura för 2024