Varmt välkommen till Svensk Förening för Sexologis årsmöte 2021!

På denna sida kan du hitta mer information om årsmötet liksom alla relevanta handlingar. Sidan kommer uppdateras löpande med ny information och nya dokument intill tiden för årsmötet.

Årsmöteshandlingar:

1. Kallelse till årsmöte 2021

2. Verksamhetsberättelse 2020-2021

3a. Resultatrapport 2020

3b. Balansrapport 2020

3c. Revisionsberättelse

4. Resultatbudget 2021

5. Motion: Hedersmedlem nominering 2021

6. Valberedningens förslag till årsmötet 2021

7. Årsmöte 2020 justerat protokoll

Forum: Zoom – länk för att delta skickas ut innan mötet.

Datum: 7 maj 2021
Tid: 13.00-16.30

Observera att årsmötet endast är öppet för medlemmar. Som icke-medlem har du vare sig rösträtt eller närvarorätt. Obligatorisk anmälan sker därför på följande länk senast den 3 maj 2021. Fungerar inte länken? Mejla då din anmälan till ingela@svensksexologi.se.