Varmt välkommen till Svensk Förening för Sexologis årsmöte 2020. På denna sida kan du hitta mer information om årsmötet liksom alla relevanta handlingar. Sidan kommer uppdateras löpande med ny information och nya dokument intill tiden för årsmötet.

Årsmöteshandlingar
Kallelse till årsmöte 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Resultatrapport 2019
Balansrapport 2019
Proposition 2020:1: Stadgeändring
Valberedningens förslag till årsmöte 2020

Forum: Zoom – länk för att delta skickas ut innan mötet.

Datum: 24 april 2020
Tid: 13.00-16.00

Observera att årsmötet endast är öppet för medlemmar. Som icke-medlem har du vare sig rösträtt eller närvarorätt. Obligatorisk anmälan sker därför på följande länk senast den 10 april 2020. Fungerar inte länken? Mejla då din anmälan till ingela@svensksexologi.se.